Nieuws

28-7-20 Rondleidingen door Littens.
  Rondleidingen door Littens.   Zaterdag 25 juli heeft Dorpsbelang weer een 'Grand Tour' Littens georganiseerd voor een aantal 'nieuwkomers' en
Lees meer >>
18-7-20 Nieuwe bewoners
Vanmorgen hebben diverse nieuwe inwoners een rondleiding gehad door ons dorp. De rondleiding werd op initiatief van Dorpsbelang verzorgd door Tine Folkerts en de boottocht door Chris van
Lees meer >>
18-7-20 Leenboekenkast
Namens dorpsbelang het volgende:   Vanaf vandaag is de leenboekenkast vanaf It Plein verhuisd naar campig It Kruswetter.      
Lees meer >>
10-7-20 Simmer yn Fryslan (2)
Omrop Fryslân is donderdag 9 juli de hele dag in het dorp geweest en heeft hiervan diverse reportages gemaakt.   Deze reportages zijn hier terug te lezen en
Lees meer >>
6-7-20 Simmer yn Fryslan
Simmer yn Fryslân Yn it programma 'Simmer yn Fryslân' meitsje wy in acht wiken lange toer troch ús provinsje. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden yn
Lees meer >>
2-7-20 Sluiting Earnewjuk
Vandaag een artikel in het Friesch Dagblad over de sluiting van de Earnewjuk.         Klik hier voor het artikel.  
Lees meer >>
13-5-20 Stremming Hynstewaed
Volgende week zullen er onderhoudswerkzaamheden plaats vinden aan de drempel in it Hynstewaed ter hoogte van huisnummer 41.   Maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei zal de rijbaan
Lees meer >>
01-05-20 Eerste paal nieuwbouw
Gisteren is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 4 woningen aan de Huylckensteinstrjitte en de Balthasar Beckerstrjitte.   Hieronder het artikel uit het Friesch
Lees meer >>
29-4-20 Nieuwbouw Huylckesteinstrjitte - BB strjitte
Morgen, 30 april, zal er begonnen worden met het heien van de funderingspalen t.b.v. de nieuw te bouwen woningen op het terrein tussen de Balthasar Beckerstrjitte en de
Lees meer >>
13-4-20 Bevrijding Fryslan
Aan alle inwoners van Easterlittens,   Woensdag 15 april is het 75 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd. Door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen
Lees meer >>
8-4-20 Help de Jister......
Help de Jister van de voorraad af!   Ook de Jister ervaart de gevolgen van de coronamaatregelen. Alle activiteiten liggen stil en dit zal ook de komende tijd niet veranderen. Een rare
Lees meer >>
5-4-20 Artikel in FD over it Kruswetter
Gelezen in het Friesch Dagblad:   ”Ze hadden zich een andere start voorgesteld. Remco Van der Velde en Ester Van der Velde - Osinga namen begin maart
Lees meer >>
2-4-20 Leenboekenkast
Boekenkast op It Plein.   Nu, vanwege de coronacrisis, ook de bibliotheken gesloten zijn en de richtlijn van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven moet er natuurlijk wel
Lees meer >>
29-3-20 Oud papier
Beste dorpsgenoten,   De maatregelen rondom het coronavirus roepen op de sociale contacten tot een minimum te beperken. Dit heeft ons doen besluiten dat er zaterdag 4 april a.s.
Lees meer >>
29-3-20 We Helpen
Beste dorpsgenoten,    Door alle maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus een halt toe te roepen, leven we in een vreemde tijd. Kinderen kunnen waarschijnlijk voor een
Lees meer >>
3-12-19 Electrische (huur)auto in Easterlittens
Samen slim rijden – Elektrische auto’s voor jou en je buurt.     Hij staat er nu dan toch echt in @Easterlittens!   Aanmelden kan via
Lees meer >>
27-11-19 Notulen jaarvergadering Dorpsbelang
De notulen van de jaarvergadering Dorpsbelang op 1 november 2019 zijn hier te lezen.   Klik hier voor de notulen.   
Lees meer >>
30-10-19 Jaarvergadering DB op 1-11-19
Hierbij een aanvulling op de agenda van de jaarvergadering op 1-11 a.s.   Lees hier de aanvulling.  
Lees meer >>
22-10-19: Jaarvergadering DB op 1-11-19
Op 1 november a.s. is om 20.00 uur de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens in  Herbergh Het Wapen van Friesland.   De volgende bijlagen zijn hier te
Lees meer >>
6-9-19: Klussenklup Littens
Waarde doarpsgenoaten,   De Merke sit der op en folgjende aktiviteit komt der wer oan. Op woensdei 11 septimber is it wer Klussenklup yn Littens.   Om 9.00 oere
Lees meer >>
28-8-19 Nieuws van Grieneko
Nieuws van Grieneko:   Het gaat om een update van onze activiteiten en resultaten en daarbij belangrijke info over een splinternieuwe subsidieregeling (20% voor duurzame zaken in de
Lees meer >>
5-4-19 KlussenKlup Littens
  Op 3 april j.l. is de KlussenKlup Littens van start gegaan met het uitvoeren van de eerste klusjes.    Heeft u ook belangstelling om mee te doen of is er een
Lees meer >>
5-2-19 Dorpsprogramma 2019 Easterlittens
Dorpsprogramma 2019 Easterlittens (gemeente Leeuwarden).   Samen aan de slag in wijken en dorpen.   De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, samen met de bewoners.
Lees meer >>
05-01-19 Fietsen met de Zadelkwellers.
Ook dit jaar zullen de Zadelkwellers weer diverse fietstochten in de omgeving van Easterlittens gaan maken. Vertrek om 13.00 uur vanaf It Plein en iedereen is welkom om mee te
Lees meer >>
05-01-19 Foto's Krystkuier 2018
Jaap Terpstra heeft diverse foto's van de Krystkuier 2018 gemaakt.   Klik hier om de foto's te bekijken.  
Lees meer >>
16-12-18 Krystkuier 2018
Op 27 december a.s. wordt voor de 10e keer de "barre" krystkuier georganiseerd.   U kunt zich hiervoor nog opgeven via krystkuier@gmail.com    
Lees meer >>
30-11-18 Verslag jaarvergadering Db van 2-11-18
    Het verslag van de jaarvergadering Dorpsbelang op 2 november 2018 is vanaf nu te lezen.   Klik hier voor het verslag.
Lees meer >>
31-10-18 Sailing on the Grass
  Hier vindt u het perbericht over: Sailing on the Grass, Fryslân door de ogen van niet-Friezen met o.a. een reportage gemaakt in Easterlittens.   Klik hier om het
Lees meer >>
18-10-18 Jaarvergadering DB
  Op 2 november a.s. is de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens om 20.00 uur in Herbergh "Het Wapen van Friesland".   Klik hier voor Agenda
Lees meer >>
16-10-18 Nieuwbouw woningen Balthasar Beckerstrjitte en Huylckensteinstrjitte.
Realisatie 5 flexibele en confortabele genaratiewoningen aan de Balthasar Beckerstrjitte / Huylckensteinstrjitte in Easterlittens.   Klik hier voor meer info.   Klik
Lees meer >>
26-7-18 Promo Zadelkwellers
Afgelopen maandag zijn er opnames gemaakt van het vertrek van de Zadelkwellers voor de tweewekelijkse fietstocht.   klik hier voor de video: https://youtu.be/5q7_tbipvbY
Lees meer >>
11-7-18: Zonnecollectief Grieneko
Zonnecollectief Grieneko,   Vanuit ECoop namens Grieneko een update over het zonnedak in Easterlittens. U vindt deze hier als PDF bijlage.   Met vriendelijke
Lees meer >>
6-6-18 20e IFK Jeu de Pelote
Vanaf maandag 11 juni a.s. begint op It Plein het 20e IFK Jeu de Pelote met 28 teams.   Maandag t/m donderdag zijn de voorronde's. Vrijdag begint de eerste omloop waarbij de 4
Lees meer >>
17-4-18 Fancy Fair Earnewjuk
Fancy Fair   Op vrijdag 1 juni a.s. organiseert CBS De Earnewjuk van 16.30 uur tot 18.30 uur een grote Fancy Fair. Er is deze dag van alles te doen op het
Lees meer >>
14-3-18 Rioolheffing gem. Leeuwarden
Rioolheffing gemeente Leeuwarden   Beste allemaal.   Onlangs heeft u een aanslag van de gemeente Leeuwarden ontvangen inzake gemeentelijke heffingen 2018. Hierop is ook
Lees meer >>
28-1-18 Oud papier ophalen 2018
Zaterdag 3 februari a.s. wordt vanaf 09.00 uur het oud papier weer opgehaald.   Graag stevig bundelen of goed verpakt in dozen aan de weg zetten.    Papier verpakt in
Lees meer >>
2-1-18 Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018
Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018 - LF2018 / KH2018   Een provincie en een stad die samen Culturele Hoofdstad 2018 zijn is bijzonder. De start van dat jaar wordt op 26 en 27
Lees meer >>
13-12-17 Midwinterfeest Jister
Op 23 december a.s. het midwinterfeest in de Jister. Om 16.00 uur voor basisschoolkinderen en om 20.30 uur voor de ouderen.   Klik hier voor het volledige programma.   Na
Lees meer >>
11-12-17 Kerstconcert popkoor Blinder
Kerst met Blinder!   Op zondag 17 december om 16.00 u  is er een leuke middag in het Paviljoen in Easterlittens.  Kom ook voor een paar uurtjes
Lees meer >>
20-11-17 Krystkuier 2017
Ook dit jaar houdt Easterlittens haar inmiddels befaamde Barre Krystkuier op woensdagavond 27 december 2017. We starten in groepen van ongeveer 40 deelnemers vanaf 17.30 uur vanuit de Jister te
Lees meer >>
10-11-17 De Zadelkwellers
Fietsclub De Zadelkwellers heeft het jaarprogramma voor 2018 weer gereed.   Er wordt gefietst op maandagmiddag. Vertrek om ± 13.00 uur vanaf It Plein.   Een ieder
Lees meer >>
10-11-17 Jaarvergadering Dorpsbelang
Op vrijdag 24 november a.s. is er weer de jaarvergadering van de  Dorpsgemeenschap Oosterlittens.   Aanvang 20.00 uur in herbergh Het Wapen van Friesland.   Klik hier
Lees meer >>
9-11-17 Informatie gem. Leeuwarden
Het bestuur van dorpsbelang heeft aan de gemeente Leeuwarden gevraagd om een informatiebijeenkomst te houden voor de inwoners van Nij Baarderadiel. Dit was niet de bedoeling. Wel hebben ze de
Lees meer >>
6-9-17 Foto's optocht Merke 2017
Er zijn weer diverse foto's van de optocht van dinsdagavond te zien via de site.   Klik hier om de foto's te bekijken.  
Lees meer >>
8-8-17: Oars as Oars
De Littenser Merke start dit jaar op dinsdag 5 september met als motto: Oars as Oars.   Klik hier voor het volledige programma.    
Lees meer >>
18-7-17 Fietstocht De Zadelkwellers
Op woensdag 26 juli is er weer een langere fietstocht die wordt georganiseerd door de Zadelkwellers.   Verzamelen om 09.30 uur bij het paviljoen van de kamping.  
Lees meer >>
10-7-18 Gravelveld Jister
Op het voormalige gravelveld bij de Jister is een begin gemaakt met het aanbrengen van de toplaag van het multifunctionele
Lees meer >>
14-6-17 IFK Jeu de Pelote 2017
Van maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni en van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni wordt voor de 19e keer het IFK Jeu de Pelote gespeeld op het plein in Easterlittens.   De wedstrijden
Lees meer >>
14-6-17 Vooraankondiging Merke 2017
Hierbij alvast een vooraankondiging betreffende de Merke 2017 met als thema: Oars as Oars.   Zie hier de aankondiging.  
Lees meer >>
7-5-17 150 jaar Hardorff-orgel
Vrijdag 12 mei om 20.00 uur een concert door mannenkoor Edoza uit Sneek i.v.m. het 150 jarig jubileum van het Hardorff-orgel in de St. Margryttsjerke.   Kerk open om 19.30 uur en de
Lees meer >>
3-3-17: Voorbereiding toneeluitvoering 2017.
Op 14 en 15 april a.s. is er weer de jaarlijkse toneeluitvoering in Het Wapen van Friesland.   Hierbij alvast een kijkje bij de voorbereidingen op deze uitvoering.   Klik
Lees meer >>
13-1-17: Concert Margarethakerk Easterlittens
  Stichting Podium frysKlassiek presenteert:   HET WARNSER BACH ENSEMBLE ZINGT ‘Messe de Requiem van André Campra’,  Onder leiding van Pauli
Lees meer >>
10-1-17: Verslag jaarvergadering Dorpsbelang
Het verslag van de jaarvergadering op 25 november 2016.   Klik hier om het verslag te downloaden en te lezen.    
Lees meer >>
19-11-16: Jaarvergadering Dorpsbelang
Op vrijdag 25 november a.s. is de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens in herbergh "Het Wapen van Friesland".   In deze vergadering wordt apparatuur getest
Lees meer >>
11-11-16: Sinterklaasaktie LONGA
  Sinterklaas tijd staat voor de deur............... Daarom wil het bestuur van Longa u vragen, wordt nog eenmaal ambassadeur! Breng deze heerlijke bakkersproducten van
Lees meer >>
8-11-16: Zadelkwellers 2017
Hierbij alvast de data van de fietstochten van De Zadelkwellers voor 2017. Iedereen is welkom om mee te fietsen, ook vakantiegasten. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf It
Lees meer >>
8-11-16:Projectgroep Go
Subsidie projectplan GO:   De gemeente Littenseradiel heeft gisteravond dankzij een amendement van VVD, CDA en SAM een bedrag van € 35.000,00 vrijgemaakt voor de multifunctionele
Lees meer >>
21-10-16: Projectgroep GO
De projectgroep GO organiseert een grote huis-aan-huis actie met “Jongens van de Klei“ in Easterlittens e.o. Vanaf zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 5 november kunnen wij
Lees meer >>
8-9-16: Merke 2016
In het fotoboek van de site staan diverse foto's van de Merke 2016.        
Lees meer >>
8-8-16: Fietstocht Zadelkwellers
Op woensdag 17 augustus a.s. wordt er weer gefietst door De Zadelkwellers.   Het is de bedoeling de hele dag te gaan fietsen en wel rondom het Snekermeer met o.a. een overtocht met het
Lees meer >>
7-7-16: Riolering Huylckesteinstrjitte Flaemske Banken
Op donderdagmiddag 14 juli aanstaande wordt er een inloopmiddag georganiseerd over de riolering- en bestratingswerkzaamheden aan de Flaemske Banken en een deel van de
Lees meer >>
14-6-16: Ophalen oud papier
Beste Littensers/ doarpsgenoten, Betreft: Ophalen oud papier. Aangezien vrijdagavond aanstaande Jeu de Pelote wedstrijden plaatsvinden op het plein, hebben wij besloten om i.p.v.
Lees meer >>
7-6-16: Schouw Skrok en Skrins Natuurmonumenten
Schouw Skrok en Skrins De vereniging Natuurmonumenten organiseert op 15 juni een schouw in de gebieden Skrok en Skrins.   1 keer in de 6 jaar houdt Natuurmonumenten het beheer van
Lees meer >>
7-6-16: Zomeravondconcert Margryttsjerke
Zomeravondconcert in de Margryttsjerke Easterlittens   Vrijdag 10 juni geeft organist Sebastiaan Schippers een concert met medewerking van Reinder Boomsma op waldhoorn. Het concert
Lees meer >>
12-5-16: Werkzaamheden kruispunt Winsum
Infobrief Jansma Wegenbouw:   Het wordt steeds meer zichtbaar hoe de nieuwe situatie bij Winsum eruit komt te zien. Momenteel wordt er volop gewerkt aan beide rotondes en zijn we bezig
Lees meer >>
21-4-16: Gravelveld Jister
Na enkele vergaderingen is er een projectplan voor een multifunctionele invulling van het gravelveld op tafel gekomen.   Hier kunt u het  projectplan
Lees meer >>
7-4-16 Herindeling gemeente.
Wat is de stân fan saken yn de weryndieling? De gemeente komt lâns Yn 2013 hat it kolleezje by alle doarpen op besite west om de miening fan de ynwenners te hifkjen oer de
Lees meer >>
27-1-16: Filmavond Jister op 20 februari a.s.
Op 20 februari 20.30 gaan we de film 'No Future' van onze, in littens geboren en getogen,  Marco Reekers tonen in het MFC de Jister. Marco Reekers is zelf ook de gehele avond aanwezig
Lees meer >>
22-1-16: Verslag jaarvergadering DB 2015
Het verslag van de jaarvergadering Dorpsbelang op 27 november 2015 staat online.   Klik hier om het verslag te lezen.  
Lees meer >>
12-11-15: Barre Krystkuier
Op 27 december a.s. is er weer de "Barre Krystkuier" door de duisternis en onder de sterrenhemel rond Easterlittens. Foto's Krystkuier staan op fotopagina!   Voor
Lees meer >>
12-11-15: Fietspad Bolswardervaart
Vanmorgen het volgende bericht ontvangen van de Gemeente Littenseradiel:   Goedemorgen Dorpsbelang,   Door een opmerking van een bewoner van Easterlittens ben ik het
Lees meer >>
10-11-15: Jaarvergadering Dorpsbelang.
  Op 27 november a.s. is er weer de jaarvergadering van Dorpsbelang in Herbergh Het Wapen van Friesland.  Aanvang van de avond om 20.00 uur.   Klik hier voor het
Lees meer >>
3-11-15: Glas- en textielcontainer.
Van de gemeente ontving Dorpsbelang het volgende bericht:   Geacht dorpsbelang, Zoals bekend wordt door de gemeente in samenwerking met Omrin extra aandacht gegeven aan
Lees meer >>
3-11-15: Snoeiplan gemeente
De gemeente Littenseradiel heeft het snoeiplan 2015-2016 bekend gemaakt.    Klik hier voor de werkzaamheden in Easterlittens.
Lees meer >>
07-10-15: Ophoging kades
WERKZAAMHEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN   Van het waterschap kregen wij,  als dorpsbelang, de volgend informatie:   In opdracht van Wetterskip Fryslân is
Lees meer >>
26-09-15 Opening Froonackerdyk
Opening Froonackerdyk door schoolkinderen van de Earnewjuk en de Stelp met gedeputeerde Poepjes en burgemeester Liemburg.   Hier diverse foto's van de openig gemaakt door Fred
Lees meer >>
23-09-15: Pop en musicalkoor Blinder
10 jaar Blinder.   Op 31 oktober a.s. is er een jubileumoptreden van pop- en musicalkoor Blinder in samenwerking met vocaal ensemble Vink en bluesband Related Stuff in de St
Lees meer >>
12-9-15: Groen Easterlittens!
Easterlittens gaat voor een duurzame en groene toekomst!   Milieu bewust leven, Comfortabel(er) wonen, en ook nog geld besparen. Dat wil toch iedereen? Nou, Dan hebben wij goed nieuws,
Lees meer >>
11-9-15: Living Statues 2016
De voorbereidingen zijn weer gestart! Een nieuwe uitdaging voor jong en oud!  21 mei 2016 Frysk kampioenskip Living Statues. Schrijf het alvast in je agenda.  Heb je zin om
Lees meer >>
23-7-15:Parkeerterrein Tred Iene
Afgelopen week is er door vrijwilligers druk gewerkt aan de uitbreiding van het parkeerterrein bij de sportvelden.   Hier enkele foto's van de
Lees meer >>
5-7-15 Foto's Jeu de Pelote 2015
Voor alle foto's van het 17e IFK Jeu de Pelote: klik hier Kijk ook eens op de vernieuwde website van KV Onder Ons.  
Lees meer >>
5-6-15: IFK Jeu de Pelote
Beste dorpsgenoten, Vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli vind het jaarlijkse IFK Jeu de Pelote weer plaats in ons mooie dorp. Zoals jullie bekend is word er op dit moment
Lees meer >>
4-6-15: Kruispunt Winsum
KRUISPUNT WINSUM Woensdag 2 juni was er ’s avonds een inloopavond voor het kruispunt in Winsum. Daar hebben we als dorpsbelang meer informatie gekregen over de fasering en de mogelijke
Lees meer >>
4-6-15: Parkeerverbod Hynstewaed
Parkeerverbod Hynstewaed (It Plein) tot de ingang naar de Jister. Maandag 8 juni gaat de gemeente voor dit gedeelte de borden plaatsen. Dit is gedurende de afsluiting van het kruispunt
Lees meer >>
18-4-15: Lytse Doarpen Rintocht
In het fotoboek staan diverse foto's van de 10e Lytse Doarpen Rintocht met start en finish in De Jister.   Klik op de foto's voor een vergroting.
Lees meer >>
22-3-15: Openingsfeest Jister
Op 21 maart is de verbouwde Jister feestelijk in gebruik genomen met een stamppotbuffet voor alle vrijwiligers en een receptie voor genodigden.   Klik op onderstaande link om
Lees meer >>
13-3-15: Agenda DB vergadering 16 maart
Op 16 maart a.s. is er weer bestuursvergadering van Dorpsbelang.   Klik hier voor de agenda.
Lees meer >>
3-3-15: Programma Zadelkwellers
Op 4 mei a.s. start het fietsseizoen van de Zadelkwellers weer.   Vertrek om 13.00 uur op It Plein. Ieder die mee wil gaan is welkom.   Klik hier voor het gehele programma
Lees meer >>
24-2-15: Werk Froonackerdyk
Vanaf 9 maart gaat de provincie Fryslân weer aan de slag met haar werkzaamheden aan de Froonackerdyk. Het gaat om het stuk van Easterlittens tot Dearsum. Informatie over wat we precies gaan
Lees meer >>
23-2-15: Opening Jister
Zaterdag 21 maart as wordt de nieuw(ver)bouw van De Jister feestelijk geopend. Houdt deze datum dus vrij in uw agenda. Vanaf 21.00 uur wordt u welkom geheten door een Special Guest. Zorg dat
Lees meer >>
29-11-14 Jaarvergadering DB
Hierbij het verslag van de ledenvergadering op 29 november 2014.   Klik hier om het volledige verslag te lezen.
Lees meer >>
Aankomst Sinterklaas
  FOTO'S VAN DE AANKOMST STAAN IN HET FOTOBOEK OP DE SITE!            
Lees meer >>
Jaarvergadering Dorpsbelang
  28 NOVEMBER Jaarvergadering dorpsbelang in het café om acht uur ’s avonds   Hartelijk welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelang Voor
Lees meer >>
Werkzaamheden Wetterskip Fryslan
Het Wetterskip is momenteel druk bezig met de walbeschoeiing bij de camping.   Verder zullen er nog extra werkzaamheden worden gedaan (zie deze bijlage)
Lees meer >>
Concert Lijn 12 in de St Margrytkerk
23 november 15.30-16-30 uur St Margryt Easterlittens:   LIJN12 met 'Heb het leven lief'   Het tienkoppige koor zingt - soms a capella, soms onder
Lees meer >>
Krystkuier 2014
Beste wandelaar,   Ook dit jaar houdt Easterlittens haar inmiddels befaamde Barre Krystkuier op 27 december. We starten om 17.30.   Vanaf heden kun je je opgeven voor
Lees meer >>
Geen Living Statues in 2015
Living Statues Easterlittens 2015 vervalt….   Lees hier het hele artikel  
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 22-10-2014
Op 22 oktober a.s. vergadert het bestuur van Dorpsbelang weer. Hier vindt u de agenda van deze vergadering.
Lees meer >>
Geke Venema in Leeuwarder Courant
In de LC van zaterdag 4 oktober een artikel over onze dorpsgenote Geke Venema die onlangs Europees kampioene is geworden op de triatlon.   Lees hier het gehele artikel.
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 17-9-2014
Op 17 september is er weer een vergadering van Dorpsbelang.   Klik hier voor de agenda.
Lees meer >>
Werk Froonackerdyk
Aanpak vijf kruispunten.   Van september t/m december 2014 en in het voorjaar van 2015 voert de provincie Fryslân werkzaamheden uit aan de Froonackerdyk. Het gaat om het stuk
Lees meer >>
Buurtsportwerk gemeente Littenseradiel
Op 1 mei 2014 is Lammert Harkema aan de slag gegaan als de nieuwe buurtsportcoach van de gemeente Littenseradiel. De inzet van de buurtsportcoach draagt eraan bij dat het lokale sport- en
Lees meer >>
TIMM M woningen
In Easterlittens worden 8 TIMM M woningen aan de Beckerstrjitte en Huylckensteinstrjitte gerealiseerd. Deze woningen worden verdeeld in een blok van 3 geschakelde woningen en een blok van 5
Lees meer >>
Vergadering DB 21 mei a.s.
Op 21 mei a.s. is er weer vergadering van Dorpsbelang.   Hier vindt u de agenda van deze vergadering.
Lees meer >>
Betaalbare koopwoningen in Easterlittens
Timm is compleet, duidelijk én betaalbaar.   De verkoop van Timm wordt opgestart in Easterlittens aan de B.Beckerstrjitte en de Huylckensteinstrjitte.   Heeft u
Lees meer >>
Living Statues 2014
De derde aflevering van het Frysk Kampioenskip Living Statues is onder bijzonder mooie weersomstandigheden gehouden. De prijswinnaars in de scholierenklasse zijn: 1e   Bart Bolhuis als
Lees meer >>
Nieuwsbrief april Jister
Nieuwsbrief nieuw- en verbouwplannen De Jister – nr. 2 van april 2014   Middels deze nieuwsbrief willen wij een ieder regelmatig informeren over de huidige stand van zaken met
Lees meer >>
Stremming brug Bregebuorren
Ter informatie   Stremming wegverkeer ophaalbrug Easterlittens   De ophaalbrug in Easterlittens is door uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (waarbij de brug niet
Lees meer >>
Vergadering DB 16 april a.s.
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 16 april 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Jan Willem 1.      Opening/
Lees meer >>
Boek Littenser Merke
Hjoed is it boek fan âld-Littenser Ale S. van Zandbergen foar it earst te sjen op:   http://www.boekfandemoanne.nl/   mei syn boek oer Easterlittens:
Lees meer >>
Rotonde Easterlittens
ROTONDE EASTERLITTENS   Op de jaarvergadering van dorpsbelang in november vorig jaar is onder ander de rotonde aan de orde geweest. Gelet op de reacties heeft het bestuur toen
Lees meer >>
Workshop Living Statues
Wil jij een steengoed Standbeeld worden?   Afgelopen zaterdag was op camping ‘It Kruswetter’ in Easterlittens een zeer bijzondere Workshop. Het ging namelijk over
Lees meer >>
Bestuursvergadering DB 26 maart a.s.
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 26 maart 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Geesje   1.  Opening/ vaststelling
Lees meer >>
"Sloopfeest" in de Jister
Aan alle bewoners van Easterlittens en alle andere belangstellenden,    Zoals u wellicht al via verschillende media (krant, internet, Facebook, Twitter) heeft vernomen staat er
Lees meer >>
Nieuwsbrief maart Jister
Lees hier de volledige Nieuwsbrief nieuw- en verbouwplannen De Jister -  Maart 2014.
Lees meer >>
Verkiezingsdebat 13 maart a.s.
Doarpen daagje de polityk út   In pear doarpen út Littenseradiel hawwe it inisjatyf nommen om yn de oanrin nei de gemeenteriedsferkiezings in iepenbier ferkiezingsdebat
Lees meer >>
Vernieuwde dorpsvisie 2012-2016
DORPSVISIE EASTERLITTENS 2012-2016 DEEL 1   Op de jaarvergadering van 2012 is de dorpsvisie 2012 – 2016 vastgesteld. Deze bestaat uit twee delen: deel 1 de resultaten van de
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 19-2-14
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens Datum: woensdag 19 februari 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Jan Willem   1.  Opening/ vaststelling
Lees meer >>
Kandidaten stembureau
Oproep: leden stembureau gezocht   De gemeente heeft Dorpsbelang gevraag om kandidaten voor leden en plaatsvervangende leden te leveren van de stembureaus voor de
Lees meer >>
Nieuwe openingstijden Lytse Bieb
Openingstijden Lytse Byb   De openingstijden van de lytse bybs in Weidum (Nij Dekama) en Easterlittens (basisschool Earnewjuk) zijn in beweging.   Voor de maanden
Lees meer >>
Keunstroute 2014 Littenseradiel
Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2014 gestart   Voor de vijfde maal zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Deze
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 15-1-14
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 15 januari 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Geesje   1.     
Lees meer >>
Vollebal toernooi Longa
In het foto album zijn nu foto's te zien van dit toenooi (gemaakt door Marianne Osinga).  
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 17-12-13
                                                       
Lees meer >>
Presentatie huurwoningen
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van Dorpsbelang is er een presentatie geweest over de opties locatie huurwoningen in Easterlittens.   Een ieder die e.e.a. wil bekijken kan dit via
Lees meer >>
Foto's aankomst Sinterklaas 2013
In het fotoboek staan nu de foto's van de aankomst in Easterlittens op zaterdag 23 november met de "Arike".  
Lees meer >>
Nieuwbouw de Jister
Tijdens de inloopavond zijn er diverse 3D tekeningen gepresenteerd waarop te zien is hoe de verbouwing van de Jister er uit komt te zien.   Deze foto's zijn te zien op de
Lees meer >>
Rotonde N348
Het bestuur van Dorpsbelang heeft recent het definitieve ontwerp ontvangen van de kruising van de Baerderdyk met de N348. Wij zullen dit ontwerp ook op de agenda van de jaarvergadering van
Lees meer >>
Jaarverslag Doarpsbelang 2013
JAARVERSLAG DORPSGEMEENSCHAP EASTERLITTENS  2012-2013   Het bestuur van de “Dorpsgemeenschap Easterlittens” heeft in het afgelopen verslagjaar tien keer vergaderd.
Lees meer >>
Agenda jaarvergadering DB
  Doarpsbelang Easterlittens   Easterlittens,  november 2013 Aan de inwoners van Easterlittens,   Graag nodigen wij u uit voor de algemene
Lees meer >>
Openingstijden Lytse Byb
Lytse Byb Easterlittens     Per 1 november zijn de openingstijden van de Lytse Byb in Easterlittens veranderd.   De Lytse Byb in basisschool De Earnewjuk is nu
Lees meer >>
Spijkers met koppen slaan!
Op 5 november a.s. van 19.00 tot 22.00 uur is er een inloopavond in De Jister waar de nieuwbouwplannen voor Jister worden gepresenteerd.   Zie verder deze bijlage.
Lees meer >>
Jaarvergadering DB 29 november
Vooraankondiging jaarvergadering Dorpsbelang Easterlittens.   Op 29 november a.s. houden we als Dorpsbelang weer onze jaarvergadering. Het belooft een interessante avond te worden. Het
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 16-10-13
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 16 oktober 2013 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Jan Willem   1.  Opening/ vaststelling
Lees meer >>
Juryrapport optocht
Hier is het juryrapport van de optocht 2013.   Bekijk hier het rapport.
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 26 juni
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 26 juni 2013 Tijd: 20.00 uur Waar: de Jister   1.      Opening/
Lees meer >>
IFK Jeu de Pelote 2013
De wedstrijden voor vrijdagavond zijn afgelast ivm de weersomstandigheden.   Programma gaat verder op maandag a.s. om 18.30 uur
Lees meer >>
Opening IFK Jeu de Pelote
Op 17 juni is het 15e IFK Jeu de Pelote geopend door Piet Paulusma en zijn er opnamen gemaakt voor het weerbericht op SBS 6.   Enkele foto's hiervan zijn te vinden op de
Lees meer >>
Rotonde Easterlittens
  Rotonde Froonackerdyk/Baarderdyk   Afgelopen woensdag hebben we als bestuur van dorpsbelang overleg gehad met ambtenaren van de provincie Fryslân over de aanpak van de
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 15 mei
  Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 15 mei 2013 Tijd: 19.30 uur Waar: de
Lees meer >>
Agenda vergaderingen Dorpsbelang
  Agenda vergaderingen bestuur Doarpsbelang Easterlittens   Op de laatste bestuursvergadering hebben we afgesproken dat we de agenda van de bestuursvergaderingen vooraf op de
Lees meer >>
Buurtmeter
  Buurtmeter Partoer heeft een buurtmeter ontwikkeld. Op deze meter kun je invullen wat je van je buurt/dorp vindt. Wij hebben als bestuur op 25 juni 2013 een bestuurlijk overleg met
Lees meer >>
Nieuwbouw Easterlittens.
Stel uw eigen woning samen in Easterlittens.   Op 28 februari is er een voorlichtingsavond geweest in Het Wapen van Friesland over nieuwbouw van woningen op de lokaties Balthasar
Lees meer >>
Brandkranen Easterlittens
Met de huidige weersomstandigheden het verzoek van gemeente en brandweer aan de aanwonenden om de brandkranen sneeuw en ijsvrij te houden. Met dank alvast.   Klik op de
Lees meer >>
Sociale koopwoningen Easterlittens
  VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANG   SOCIALE KOOPWONINGEN   JE HUIS KOPEN VOOR MINIMAAL € 130.000,= …………. dat kan alleen in
Lees meer >>
Jaarverslag Doarpsbelang 2012 (d.d. 16-11-12)
  Notulen jaarvergadering Doarpsbelang Easterlittens 16 november 2012   Ton Schuurman opent de vergadering.   Mededelingen. 26 november is er in Baaium de
Lees meer >>
Fotoverslag Krystkuier
  Kijk voor een verslag inclusief vele foto's  van de Barre Krystkuier eens op:   http://www.troch-rinnen.nl/29767853   Foto's gemaakt door Elly
Lees meer >>
Sociale koopwoningen
Sociale koop in Easterlittens       Onder deskundige begeleiding kunnen kopers op grond van hun budget een eigen woning samenstellen. Kopers hebben hierin de
Lees meer >>
Verslag ledenverg. 18-11-11
Verslag van de algemene ledenvergadering Doarpsbelang Easterlittens   18 november 2011     Alle aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter Ton
Lees meer >>
Jaarverslag DB 2011
Jaarverslag Doarpsbelang Easterlittens 2011   Speeltuin De kabouterklim is er dit jaar bij gekomen. Hek is vervangen. Nu alles is aangepakt zullen we volgend jaar weer goed door de
Lees meer >>

Jaarverslag DB 2011

Jaarverslag Doarpsbelang Easterlittens 2011

 

Speeltuin

De kabouterklim is er dit jaar bij gekomen. Hek is vervangen. Nu alles is aangepakt zullen we volgend jaar weer goed door de keuring komen.

De speeltuincommissie heeft bijzonder goed werk gedaan!

 

Woningbouw vereniging Elkien

Op 14 november heeft op verzoek van de woningbouwvereniging het laatste overleg met dorpsbelang plaats, inzake de nieuwbouw Balthasar Beckerstrjitte en Huylckensteinstrjitte. Daarover zullen we u informeren tijdens de jaarvergadering.

 

Groenonderhoud

Gezien de vergoeding die we van de gemeente zouden krijgen voor het zelf onderhouden van het groen; € 700,- , dit afgezet tegen het aantal m2 dat we zelf in onderhoud zouden moeten nemen, heeft het bestuur besloten om het plan van de gemeente af te wijzen. Na overleg met de gemeente bleek dat 80% van de dorpen dit had afgewezen.

Wat betreft het snoeihout is het ons niet gelukt de gemeente op andere gedachten te brengen. Het snoeihout wordt nu 4 keer per jaar opgehaald, 2 maal in het voorjaar en 2 maal in het najaar.

 

CPO

Op 21 oktober is het CPO officieel van start gegaan met het bouwrijp maken van de kavels. Deze feestelijke gebeurtenis werd officieel gestart door de burgemeester. Tine Folkerts en Meindert van der Kooi, onze dorpsgidsen hebben officieel de straatnaam onthuld. De straat heet Tsjerkelânsleane. Dorpsbelang wenst het CPO veel succes toe bij het ontwikkelen van de 11 woningen.

Dorpsbelang begrijpt dat de bouwactiviteiten enige overlast met zich mee brengen. Het CPO, dorpsbelang en gemeente zullen trachten dit tot een minimum te beperken. Mochten er onverhoopt toch nog klachten zijn kunt u deze mailen naar Gea Bouma.

 

Nieuwe dorpsvisie

De nieuwe versie van de dorpsvisie wordt u uitgereikt tijdens de jaarvergadering. We hebben gekozen voor een beknopte versie die loopt over 4 jaar.

U kunt de dorpsvisie ook terugvinden op onze website.

De vorm waarin we u de nieuwe dorpsvisie aanbieden verschilt met de oude, dit omdat de kosten niet meer op te brengen zijn.

 

AED

Gelukkig is het landelijke alarmeringssysteem nu ook in Friesland actief, zodat bij een calamiteit de vrijwilligers direct daarvan in kennis worden gesteld.

 

Sinterklaasfeest

Het sinterklaasfeest voor de kinderen vindt dit jaar plaats op 19 november. Gezien de resultaten van de voorgaande jaren twijfelen we niet aan het succes van het feest.

 

Burendag

Dorpsbelang heeft dit jaar voor het eerst een burendag georganiseerd. Het resultaat is voor iedereen zichtbaar op het plein. Het is nog steeds de ambitie van dorpsbelang om het plein van ons dorp verkeersluw te maken. Het ligt in de bedoeling om volgend jaar weer opnieuw een burendag te organiseren. Ideeën zijn van harte welkom!

 

Afslag Hynstewaed

Gezien het intensieve gebruik van de afslag van het Hynstewaed (155 verkeersbewegingen per etmaal) corresponderen we reeds enkele maanden met de provincie om de bebording en lichtmast weer herplaatst te krijgen. Inmiddels hebben we steun gekregen van dorpsbelang De Twa Doarpen van Wiuwert-Britswert en ook de voetbalvereniging van Oosterlittens. Mocht het tot concrete resultaten leiden zullen wij u hierover berichten via de website.

 

Contributie

Het bestuur is voornemens de contributie te verhogen naar             € 5,00.

 

Jeugd

Dorpsbelang is bezig om in overleg met de jeugd een commissie Jeugd op te richten. Dit naar aanleiding van het overleg dat we met de jeugd gehad hebben in het kader van de dorpsvisie. Ook is dorpsbelang van plan om een ouderencommissie in het leven te roepen.Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht