Nieuws

9-1-2022 Digitale info bijeenkomst Wonen in de Dorpen gem Leeuwarden
Op maandag 17 januari a.s. is er een digitale informatiebijeenkomst van de gemeente Leeuwarden over wonen in de dorpen van de gemeente.   Aanvang 19.30 uur. Deelnemen kan via de
Lees meer >>
4-10-21 Jaarvergadering Dorpsgemeenschap uitgesteld
Beste dorpsbewoners,   In Easterlittens zijn zeer recent enkele besmettingen met het Corona-virus opgetreden. Het bestuur van Dorpsbelang heeft daarom na overleg met de GGD
Lees meer >>
30-10-21 Jaarvergadering dorpsgemeenschap Easterlittens
Op 5 november a.s. is er, mits de Corona toegangsregels niet veranderen, de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens in het Wapen van Friesland.   Aanvang 20.00
Lees meer >>
11-10-21 Cursus Werken met DigiD
Werken met DigiD   Het aanvragen van zorgtoeslag, een afspraak maken bij de gemeente, belastingzaken regelen…. De overheid vraagt je om steeds meer zelf online
Lees meer >>
11-10-21 Straatnaambord Meindert Heegpaad onthuld.
Vanmiddag is door Tryntsje Heeg en wethouder Hein de Haan het straatnaambord voor het Meindert Heegpaad onthuld onder het toeziend oog van vele Littensers en
Lees meer >>
1-10-2021 Infoavond Grieneko
Woensdag 6 oktober a.s. is er een info avond van Grieneko in de Jister waarbij iedereen van harte welkom is.   Aanvang 19.30 uur.   Klik hier voor meer info over deze
Lees meer >>
9-9-21 Doarpetoer
Vrijdag 1 oktober a.s. komt de Doarpetoer in Easterlittens op It Plein.   Klik hier voor meer info.
Lees meer >>
26-8-21 Doarpskeamer Nij Baarderadiel
Officiële opening Doarpskeamer Nij Baarderadiel op zaterdag 25 september.   De Doarpskeamer is een initiatief van de gemeente Leeuwarden om de inwoners van de gemeente meer
Lees meer >>
23-8-21 Cursus Werken met DigiD
Bericht van het bestuur van de Jister.   Van MFC de Wjukken in Mantgum ontvingen wij onderstaand bericht. Er is een informatiebijeenkomst over deze cursus op 7 september van 15.00
Lees meer >>
16-08-2021 Artikel Leeuwarder Courant
In de Leeuwarder Courant van 14 augustus j.l. een mooi artikel over het Watergeluk in Easterlittens.   Klik hier voor het bericht.
Lees meer >>
3-8-21 Krantenartikelen Easterlittens
Afgelopen week een paar mooie artikelen in de krant over Easterlittens.   Allereerst een stuk over Herbergh Het Wapenvan Friesland.     Verder nog een stuk
Lees meer >>
8-3-21 Kening fan ι Greide (2)
Welkom Kening: Afgelopen zondagmiddag in Easterlittens.   Ei doppen met heel Nederland voor de terugkomst van de grutto en we trappen meteen het voorjaar af.   Met
Lees meer >>
5-3-21 Grieneko op Omrop Fryslan
Vanmorgen zijn er in Easterlittens en Baard opnames gemaakt door Omrop Fryslan over Grieneko en de rol die Grieneko speelt bij de energietransitie.   Er zijn intervieuws gehouden met
Lees meer >>
5-3-21 Kening fan 'e Greide
Ei doppen met heel Friesland en Nederland voor terugkomst van grutto Aanstaande zondag 7 maart om 15.00 vieren we met heel Friesland en Nederland de terugkomst van de grutto’s en daarmee
Lees meer >>
24-2-21 Enquete Dorpsbelang
Beste Littensers,   Aan de hand van deze digitale enquête wil het bestuur van Doarpsbelang Easterlittens graag jullie stem horen. Wij hebben een aantal onderwerpen op een rijtje
Lees meer >>
28-1-2020 Oud papier inzameling
Beste dorpsgenoten,   De aanscherpte coronamaatregelen zullen voorlopig nog van kracht blijven. Dit heeft ons doen besluiten om het verzamelen van het oud papier (als proef) op een
Lees meer >>
21-1-21 Dorpsprogramma 2021 Easterlittens
Het Dorpsprogramma 2021 van de gemeente Leeuwarden voor Easterlittens is bekend.   Klik hier om het programma te lezen.    
Lees meer >>
29-12-20: Carbidschieten
Bericht voor de inwoners van Easterlittens over carbidschieten.   De jaarwisseling staat helaas ook in het teken van covid-19. Dit betekent dat er geen vuurwerk en geen evenementen
Lees meer >>
18-11-20 Help de Jister!
De Jister hat noch hyltiten te krijen mei de negative gefolgen fan de koroanakrisis. Derom ha wy besluten om ús foarrie yn de ferkeap te dwaan.   Sjoch de
Lees meer >>
6-11-20 Jaarverslag DB 2019-2020
Vanwege de corona crisis gaat de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens dit jaar niet door.   Klik hier om het jaarverslag 2019-2020 van Dorpsbelang te
Lees meer >>
28-7-20 Rondleidingen door Littens.
  Rondleidingen door Littens.   Zaterdag 25 juli heeft Dorpsbelang weer een 'Grand Tour' Littens georganiseerd voor een aantal 'nieuwkomers' en
Lees meer >>
18-7-20 Nieuwe bewoners
Vanmorgen hebben diverse nieuwe inwoners een rondleiding gehad door ons dorp. De rondleiding werd op initiatief van Dorpsbelang verzorgd door Tine Folkerts en de boottocht door Chris van
Lees meer >>
18-7-20 Leenboekenkast
Namens dorpsbelang het volgende:   Vanaf vandaag is de leenboekenkast vanaf It Plein verhuisd naar campig It Kruswetter.      
Lees meer >>
10-7-20 Simmer yn Fryslan (2)
Omrop Fryslân is donderdag 9 juli de hele dag in het dorp geweest en heeft hiervan diverse reportages gemaakt.   Deze reportages zijn hier terug te lezen en
Lees meer >>
6-7-20 Simmer yn Fryslan
Simmer yn Fryslân Yn it programma 'Simmer yn Fryslân' meitsje wy in acht wiken lange toer troch ús provinsje. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden yn
Lees meer >>
2-7-20 Sluiting Earnewjuk
Vandaag een artikel in het Friesch Dagblad over de sluiting van de Earnewjuk.         Klik hier voor het artikel.  
Lees meer >>
13-5-20 Stremming Hynstewaed
Volgende week zullen er onderhoudswerkzaamheden plaats vinden aan de drempel in it Hynstewaed ter hoogte van huisnummer 41.   Maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei zal de rijbaan
Lees meer >>
01-05-20 Eerste paal nieuwbouw
Gisteren is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 4 woningen aan de Huylckensteinstrjitte en de Balthasar Beckerstrjitte.   Hieronder het artikel uit het Friesch
Lees meer >>
29-4-20 Nieuwbouw Huylckesteinstrjitte - BB strjitte
Morgen, 30 april, zal er begonnen worden met het heien van de funderingspalen t.b.v. de nieuw te bouwen woningen op het terrein tussen de Balthasar Beckerstrjitte en de
Lees meer >>
13-4-20 Bevrijding Fryslan
Aan alle inwoners van Easterlittens,   Woensdag 15 april is het 75 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd. Door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen
Lees meer >>
8-4-20 Help de Jister......
Help de Jister van de voorraad af!   Ook de Jister ervaart de gevolgen van de coronamaatregelen. Alle activiteiten liggen stil en dit zal ook de komende tijd niet veranderen. Een rare
Lees meer >>
5-4-20 Artikel in FD over it Kruswetter
Gelezen in het Friesch Dagblad:   ”Ze hadden zich een andere start voorgesteld. Remco Van der Velde en Ester Van der Velde - Osinga namen begin maart
Lees meer >>
2-4-20 Leenboekenkast
Boekenkast op It Plein.   Nu, vanwege de coronacrisis, ook de bibliotheken gesloten zijn en de richtlijn van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven moet er natuurlijk wel
Lees meer >>
29-3-20 Oud papier
Beste dorpsgenoten,   De maatregelen rondom het coronavirus roepen op de sociale contacten tot een minimum te beperken. Dit heeft ons doen besluiten dat er zaterdag 4 april a.s.
Lees meer >>
29-3-20 We Helpen
Beste dorpsgenoten,    Door alle maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus een halt toe te roepen, leven we in een vreemde tijd. Kinderen kunnen waarschijnlijk voor een
Lees meer >>
3-12-19 Electrische (huur)auto in Easterlittens
Samen slim rijden – Elektrische auto’s voor jou en je buurt.     Hij staat er nu dan toch echt in @Easterlittens!   Aanmelden kan via
Lees meer >>
27-11-19 Notulen jaarvergadering Dorpsbelang
De notulen van de jaarvergadering Dorpsbelang op 1 november 2019 zijn hier te lezen.   Klik hier voor de notulen.   
Lees meer >>
30-10-19 Jaarvergadering DB op 1-11-19
Hierbij een aanvulling op de agenda van de jaarvergadering op 1-11 a.s.   Lees hier de aanvulling.  
Lees meer >>
22-10-19: Jaarvergadering DB op 1-11-19
Op 1 november a.s. is om 20.00 uur de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens in  Herbergh Het Wapen van Friesland.   De volgende bijlagen zijn hier te
Lees meer >>
6-9-19: Klussenklup Littens
Waarde doarpsgenoaten,   De Merke sit der op en folgjende aktiviteit komt der wer oan. Op woensdei 11 septimber is it wer Klussenklup yn Littens.   Om 9.00 oere
Lees meer >>
28-8-19 Nieuws van Grieneko
Nieuws van Grieneko:   Het gaat om een update van onze activiteiten en resultaten en daarbij belangrijke info over een splinternieuwe subsidieregeling (20% voor duurzame zaken in de
Lees meer >>
5-4-19 KlussenKlup Littens
  Op 3 april j.l. is de KlussenKlup Littens van start gegaan met het uitvoeren van de eerste klusjes.    Heeft u ook belangstelling om mee te doen of is er een
Lees meer >>
5-2-19 Dorpsprogramma 2019 Easterlittens
Dorpsprogramma 2019 Easterlittens (gemeente Leeuwarden).   Samen aan de slag in wijken en dorpen.   De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, samen met de bewoners.
Lees meer >>
05-01-19 Fietsen met de Zadelkwellers.
Ook dit jaar zullen de Zadelkwellers weer diverse fietstochten in de omgeving van Easterlittens gaan maken. Vertrek om 13.00 uur vanaf It Plein en iedereen is welkom om mee te
Lees meer >>
05-01-19 Foto's Krystkuier 2018
Jaap Terpstra heeft diverse foto's van de Krystkuier 2018 gemaakt.   Klik hier om de foto's te bekijken.  
Lees meer >>
16-12-18 Krystkuier 2018
Op 27 december a.s. wordt voor de 10e keer de "barre" krystkuier georganiseerd.   U kunt zich hiervoor nog opgeven via krystkuier@gmail.com    
Lees meer >>
30-11-18 Verslag jaarvergadering Db van 2-11-18
    Het verslag van de jaarvergadering Dorpsbelang op 2 november 2018 is vanaf nu te lezen.   Klik hier voor het verslag.
Lees meer >>
31-10-18 Sailing on the Grass
  Hier vindt u het perbericht over: Sailing on the Grass, Fryslân door de ogen van niet-Friezen met o.a. een reportage gemaakt in Easterlittens.   Klik hier om het
Lees meer >>
18-10-18 Jaarvergadering DB
  Op 2 november a.s. is de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens om 20.00 uur in Herbergh "Het Wapen van Friesland".   Klik hier voor Agenda
Lees meer >>
16-10-18 Nieuwbouw woningen Balthasar Beckerstrjitte en Huylckensteinstrjitte.
Realisatie 5 flexibele en confortabele genaratiewoningen aan de Balthasar Beckerstrjitte / Huylckensteinstrjitte in Easterlittens.   Klik hier voor meer info.   Klik
Lees meer >>
26-7-18 Promo Zadelkwellers
Afgelopen maandag zijn er opnames gemaakt van het vertrek van de Zadelkwellers voor de tweewekelijkse fietstocht.   klik hier voor de video: https://youtu.be/5q7_tbipvbY
Lees meer >>
11-7-18: Zonnecollectief Grieneko
Zonnecollectief Grieneko,   Vanuit ECoop namens Grieneko een update over het zonnedak in Easterlittens. U vindt deze hier als PDF bijlage.   Met vriendelijke
Lees meer >>
6-6-18 20e IFK Jeu de Pelote
Vanaf maandag 11 juni a.s. begint op It Plein het 20e IFK Jeu de Pelote met 28 teams.   Maandag t/m donderdag zijn de voorronde's. Vrijdag begint de eerste omloop waarbij de 4
Lees meer >>
17-4-18 Fancy Fair Earnewjuk
Fancy Fair   Op vrijdag 1 juni a.s. organiseert CBS De Earnewjuk van 16.30 uur tot 18.30 uur een grote Fancy Fair. Er is deze dag van alles te doen op het
Lees meer >>
14-3-18 Rioolheffing gem. Leeuwarden
Rioolheffing gemeente Leeuwarden   Beste allemaal.   Onlangs heeft u een aanslag van de gemeente Leeuwarden ontvangen inzake gemeentelijke heffingen 2018. Hierop is ook
Lees meer >>
28-1-18 Oud papier ophalen 2018
Zaterdag 3 februari a.s. wordt vanaf 09.00 uur het oud papier weer opgehaald.   Graag stevig bundelen of goed verpakt in dozen aan de weg zetten.    Papier verpakt in
Lees meer >>
2-1-18 Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018
Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018 - LF2018 / KH2018   Een provincie en een stad die samen Culturele Hoofdstad 2018 zijn is bijzonder. De start van dat jaar wordt op 26 en 27
Lees meer >>
13-12-17 Midwinterfeest Jister
Op 23 december a.s. het midwinterfeest in de Jister. Om 16.00 uur voor basisschoolkinderen en om 20.30 uur voor de ouderen.   Klik hier voor het volledige programma.   Na
Lees meer >>
11-12-17 Kerstconcert popkoor Blinder
Kerst met Blinder!   Op zondag 17 december om 16.00 u  is er een leuke middag in het Paviljoen in Easterlittens.  Kom ook voor een paar uurtjes
Lees meer >>
20-11-17 Krystkuier 2017
Ook dit jaar houdt Easterlittens haar inmiddels befaamde Barre Krystkuier op woensdagavond 27 december 2017. We starten in groepen van ongeveer 40 deelnemers vanaf 17.30 uur vanuit de Jister te
Lees meer >>
10-11-17 De Zadelkwellers
Fietsclub De Zadelkwellers heeft het jaarprogramma voor 2018 weer gereed.   Er wordt gefietst op maandagmiddag. Vertrek om ± 13.00 uur vanaf It Plein.   Een ieder
Lees meer >>
10-11-17 Jaarvergadering Dorpsbelang
Op vrijdag 24 november a.s. is er weer de jaarvergadering van de  Dorpsgemeenschap Oosterlittens.   Aanvang 20.00 uur in herbergh Het Wapen van Friesland.   Klik hier
Lees meer >>
9-11-17 Informatie gem. Leeuwarden
Het bestuur van dorpsbelang heeft aan de gemeente Leeuwarden gevraagd om een informatiebijeenkomst te houden voor de inwoners van Nij Baarderadiel. Dit was niet de bedoeling. Wel hebben ze de
Lees meer >>
6-9-17 Foto's optocht Merke 2017
Er zijn weer diverse foto's van de optocht van dinsdagavond te zien via de site.   Klik hier om de foto's te bekijken.  
Lees meer >>
8-8-17: Oars as Oars
De Littenser Merke start dit jaar op dinsdag 5 september met als motto: Oars as Oars.   Klik hier voor het volledige programma.    
Lees meer >>
18-7-17 Fietstocht De Zadelkwellers
Op woensdag 26 juli is er weer een langere fietstocht die wordt georganiseerd door de Zadelkwellers.   Verzamelen om 09.30 uur bij het paviljoen van de kamping.  
Lees meer >>
10-7-18 Gravelveld Jister
Op het voormalige gravelveld bij de Jister is een begin gemaakt met het aanbrengen van de toplaag van het multifunctionele
Lees meer >>
14-6-17 IFK Jeu de Pelote 2017
Van maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni en van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni wordt voor de 19e keer het IFK Jeu de Pelote gespeeld op het plein in Easterlittens.   De wedstrijden
Lees meer >>
14-6-17 Vooraankondiging Merke 2017
Hierbij alvast een vooraankondiging betreffende de Merke 2017 met als thema: Oars as Oars.   Zie hier de aankondiging.  
Lees meer >>
7-5-17 150 jaar Hardorff-orgel
Vrijdag 12 mei om 20.00 uur een concert door mannenkoor Edoza uit Sneek i.v.m. het 150 jarig jubileum van het Hardorff-orgel in de St. Margryttsjerke.   Kerk open om 19.30 uur en de
Lees meer >>
3-3-17: Voorbereiding toneeluitvoering 2017.
Op 14 en 15 april a.s. is er weer de jaarlijkse toneeluitvoering in Het Wapen van Friesland.   Hierbij alvast een kijkje bij de voorbereidingen op deze uitvoering.   Klik
Lees meer >>
13-1-17: Concert Margarethakerk Easterlittens
  Stichting Podium frysKlassiek presenteert:   HET WARNSER BACH ENSEMBLE ZINGT ‘Messe de Requiem van André Campra’,  Onder leiding van Pauli
Lees meer >>
10-1-17: Verslag jaarvergadering Dorpsbelang
Het verslag van de jaarvergadering op 25 november 2016.   Klik hier om het verslag te downloaden en te lezen.    
Lees meer >>
19-11-16: Jaarvergadering Dorpsbelang
Op vrijdag 25 november a.s. is de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens in herbergh "Het Wapen van Friesland".   In deze vergadering wordt apparatuur getest
Lees meer >>
11-11-16: Sinterklaasaktie LONGA
  Sinterklaas tijd staat voor de deur............... Daarom wil het bestuur van Longa u vragen, wordt nog eenmaal ambassadeur! Breng deze heerlijke bakkersproducten van
Lees meer >>
8-11-16: Zadelkwellers 2017
Hierbij alvast de data van de fietstochten van De Zadelkwellers voor 2017. Iedereen is welkom om mee te fietsen, ook vakantiegasten. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf It
Lees meer >>
8-11-16:Projectgroep Go
Subsidie projectplan GO:   De gemeente Littenseradiel heeft gisteravond dankzij een amendement van VVD, CDA en SAM een bedrag van € 35.000,00 vrijgemaakt voor de multifunctionele
Lees meer >>
21-10-16: Projectgroep GO
De projectgroep GO organiseert een grote huis-aan-huis actie met “Jongens van de Klei“ in Easterlittens e.o. Vanaf zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 5 november kunnen wij
Lees meer >>
8-9-16: Merke 2016
In het fotoboek van de site staan diverse foto's van de Merke 2016.        
Lees meer >>
8-8-16: Fietstocht Zadelkwellers
Op woensdag 17 augustus a.s. wordt er weer gefietst door De Zadelkwellers.   Het is de bedoeling de hele dag te gaan fietsen en wel rondom het Snekermeer met o.a. een overtocht met het
Lees meer >>
7-7-16: Riolering Huylckesteinstrjitte Flaemske Banken
Op donderdagmiddag 14 juli aanstaande wordt er een inloopmiddag georganiseerd over de riolering- en bestratingswerkzaamheden aan de Flaemske Banken en een deel van de
Lees meer >>
14-6-16: Ophalen oud papier
Beste Littensers/ doarpsgenoten, Betreft: Ophalen oud papier. Aangezien vrijdagavond aanstaande Jeu de Pelote wedstrijden plaatsvinden op het plein, hebben wij besloten om i.p.v.
Lees meer >>
7-6-16: Schouw Skrok en Skrins Natuurmonumenten
Schouw Skrok en Skrins De vereniging Natuurmonumenten organiseert op 15 juni een schouw in de gebieden Skrok en Skrins.   1 keer in de 6 jaar houdt Natuurmonumenten het beheer van
Lees meer >>
7-6-16: Zomeravondconcert Margryttsjerke
Zomeravondconcert in de Margryttsjerke Easterlittens   Vrijdag 10 juni geeft organist Sebastiaan Schippers een concert met medewerking van Reinder Boomsma op waldhoorn. Het concert
Lees meer >>
12-5-16: Werkzaamheden kruispunt Winsum
Infobrief Jansma Wegenbouw:   Het wordt steeds meer zichtbaar hoe de nieuwe situatie bij Winsum eruit komt te zien. Momenteel wordt er volop gewerkt aan beide rotondes en zijn we bezig
Lees meer >>
21-4-16: Gravelveld Jister
Na enkele vergaderingen is er een projectplan voor een multifunctionele invulling van het gravelveld op tafel gekomen.   Hier kunt u het  projectplan
Lees meer >>
7-4-16 Herindeling gemeente.
Wat is de stân fan saken yn de weryndieling? De gemeente komt lâns Yn 2013 hat it kolleezje by alle doarpen op besite west om de miening fan de ynwenners te hifkjen oer de
Lees meer >>
27-1-16: Filmavond Jister op 20 februari a.s.
Op 20 februari 20.30 gaan we de film 'No Future' van onze, in littens geboren en getogen,  Marco Reekers tonen in het MFC de Jister. Marco Reekers is zelf ook de gehele avond aanwezig
Lees meer >>
22-1-16: Verslag jaarvergadering DB 2015
Het verslag van de jaarvergadering Dorpsbelang op 27 november 2015 staat online.   Klik hier om het verslag te lezen.  
Lees meer >>
12-11-15: Barre Krystkuier
Op 27 december a.s. is er weer de "Barre Krystkuier" door de duisternis en onder de sterrenhemel rond Easterlittens. Foto's Krystkuier staan op fotopagina!   Voor
Lees meer >>
12-11-15: Fietspad Bolswardervaart
Vanmorgen het volgende bericht ontvangen van de Gemeente Littenseradiel:   Goedemorgen Dorpsbelang,   Door een opmerking van een bewoner van Easterlittens ben ik het
Lees meer >>
10-11-15: Jaarvergadering Dorpsbelang.
  Op 27 november a.s. is er weer de jaarvergadering van Dorpsbelang in Herbergh Het Wapen van Friesland.  Aanvang van de avond om 20.00 uur.   Klik hier voor het
Lees meer >>
3-11-15: Glas- en textielcontainer.
Van de gemeente ontving Dorpsbelang het volgende bericht:   Geacht dorpsbelang, Zoals bekend wordt door de gemeente in samenwerking met Omrin extra aandacht gegeven aan
Lees meer >>
3-11-15: Snoeiplan gemeente
De gemeente Littenseradiel heeft het snoeiplan 2015-2016 bekend gemaakt.    Klik hier voor de werkzaamheden in Easterlittens.
Lees meer >>
07-10-15: Ophoging kades
WERKZAAMHEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN   Van het waterschap kregen wij,  als dorpsbelang, de volgend informatie:   In opdracht van Wetterskip Fryslân is
Lees meer >>
26-09-15 Opening Froonackerdyk
Opening Froonackerdyk door schoolkinderen van de Earnewjuk en de Stelp met gedeputeerde Poepjes en burgemeester Liemburg.   Hier diverse foto's van de openig gemaakt door Fred
Lees meer >>
23-09-15: Pop en musicalkoor Blinder
10 jaar Blinder.   Op 31 oktober a.s. is er een jubileumoptreden van pop- en musicalkoor Blinder in samenwerking met vocaal ensemble Vink en bluesband Related Stuff in de St
Lees meer >>
12-9-15: Groen Easterlittens!
Easterlittens gaat voor een duurzame en groene toekomst!   Milieu bewust leven, Comfortabel(er) wonen, en ook nog geld besparen. Dat wil toch iedereen? Nou, Dan hebben wij goed nieuws,
Lees meer >>
11-9-15: Living Statues 2016
De voorbereidingen zijn weer gestart! Een nieuwe uitdaging voor jong en oud!  21 mei 2016 Frysk kampioenskip Living Statues. Schrijf het alvast in je agenda.  Heb je zin om
Lees meer >>
23-7-15:Parkeerterrein Tred Iene
Afgelopen week is er door vrijwilligers druk gewerkt aan de uitbreiding van het parkeerterrein bij de sportvelden.   Hier enkele foto's van de
Lees meer >>
5-7-15 Foto's Jeu de Pelote 2015
Voor alle foto's van het 17e IFK Jeu de Pelote: klik hier Kijk ook eens op de vernieuwde website van KV Onder Ons.  
Lees meer >>
5-6-15: IFK Jeu de Pelote
Beste dorpsgenoten, Vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli vind het jaarlijkse IFK Jeu de Pelote weer plaats in ons mooie dorp. Zoals jullie bekend is word er op dit moment
Lees meer >>
4-6-15: Kruispunt Winsum
KRUISPUNT WINSUM Woensdag 2 juni was er ’s avonds een inloopavond voor het kruispunt in Winsum. Daar hebben we als dorpsbelang meer informatie gekregen over de fasering en de mogelijke
Lees meer >>
4-6-15: Parkeerverbod Hynstewaed
Parkeerverbod Hynstewaed (It Plein) tot de ingang naar de Jister. Maandag 8 juni gaat de gemeente voor dit gedeelte de borden plaatsen. Dit is gedurende de afsluiting van het kruispunt
Lees meer >>
18-4-15: Lytse Doarpen Rintocht
In het fotoboek staan diverse foto's van de 10e Lytse Doarpen Rintocht met start en finish in De Jister.   Klik op de foto's voor een vergroting.
Lees meer >>
22-3-15: Openingsfeest Jister
Op 21 maart is de verbouwde Jister feestelijk in gebruik genomen met een stamppotbuffet voor alle vrijwiligers en een receptie voor genodigden.   Klik op onderstaande link om
Lees meer >>
13-3-15: Agenda DB vergadering 16 maart
Op 16 maart a.s. is er weer bestuursvergadering van Dorpsbelang.   Klik hier voor de agenda.
Lees meer >>
3-3-15: Programma Zadelkwellers
Op 4 mei a.s. start het fietsseizoen van de Zadelkwellers weer.   Vertrek om 13.00 uur op It Plein. Ieder die mee wil gaan is welkom.   Klik hier voor het gehele programma
Lees meer >>
24-2-15: Werk Froonackerdyk
Vanaf 9 maart gaat de provincie Fryslân weer aan de slag met haar werkzaamheden aan de Froonackerdyk. Het gaat om het stuk van Easterlittens tot Dearsum. Informatie over wat we precies gaan
Lees meer >>
23-2-15: Opening Jister
Zaterdag 21 maart as wordt de nieuw(ver)bouw van De Jister feestelijk geopend. Houdt deze datum dus vrij in uw agenda. Vanaf 21.00 uur wordt u welkom geheten door een Special Guest. Zorg dat
Lees meer >>
29-11-14 Jaarvergadering DB
Hierbij het verslag van de ledenvergadering op 29 november 2014.   Klik hier om het volledige verslag te lezen.
Lees meer >>
Aankomst Sinterklaas
  FOTO'S VAN DE AANKOMST STAAN IN HET FOTOBOEK OP DE SITE!            
Lees meer >>
Jaarvergadering Dorpsbelang
  28 NOVEMBER Jaarvergadering dorpsbelang in het café om acht uur ’s avonds   Hartelijk welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelang Voor
Lees meer >>
Werkzaamheden Wetterskip Fryslan
Het Wetterskip is momenteel druk bezig met de walbeschoeiing bij de camping.   Verder zullen er nog extra werkzaamheden worden gedaan (zie deze bijlage)
Lees meer >>
Concert Lijn 12 in de St Margrytkerk
23 november 15.30-16-30 uur St Margryt Easterlittens:   LIJN12 met 'Heb het leven lief'   Het tienkoppige koor zingt - soms a capella, soms onder
Lees meer >>
Krystkuier 2014
Beste wandelaar,   Ook dit jaar houdt Easterlittens haar inmiddels befaamde Barre Krystkuier op 27 december. We starten om 17.30.   Vanaf heden kun je je opgeven voor
Lees meer >>
Geen Living Statues in 2015
Living Statues Easterlittens 2015 vervalt….   Lees hier het hele artikel  
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 22-10-2014
Op 22 oktober a.s. vergadert het bestuur van Dorpsbelang weer. Hier vindt u de agenda van deze vergadering.
Lees meer >>
Geke Venema in Leeuwarder Courant
In de LC van zaterdag 4 oktober een artikel over onze dorpsgenote Geke Venema die onlangs Europees kampioene is geworden op de triatlon.   Lees hier het gehele artikel.
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 17-9-2014
Op 17 september is er weer een vergadering van Dorpsbelang.   Klik hier voor de agenda.
Lees meer >>
Werk Froonackerdyk
Aanpak vijf kruispunten.   Van september t/m december 2014 en in het voorjaar van 2015 voert de provincie Fryslân werkzaamheden uit aan de Froonackerdyk. Het gaat om het stuk
Lees meer >>
Buurtsportwerk gemeente Littenseradiel
Op 1 mei 2014 is Lammert Harkema aan de slag gegaan als de nieuwe buurtsportcoach van de gemeente Littenseradiel. De inzet van de buurtsportcoach draagt eraan bij dat het lokale sport- en
Lees meer >>
TIMM M woningen
In Easterlittens worden 8 TIMM M woningen aan de Beckerstrjitte en Huylckensteinstrjitte gerealiseerd. Deze woningen worden verdeeld in een blok van 3 geschakelde woningen en een blok van 5
Lees meer >>
Vergadering DB 21 mei a.s.
Op 21 mei a.s. is er weer vergadering van Dorpsbelang.   Hier vindt u de agenda van deze vergadering.
Lees meer >>
Betaalbare koopwoningen in Easterlittens
Timm is compleet, duidelijk én betaalbaar.   De verkoop van Timm wordt opgestart in Easterlittens aan de B.Beckerstrjitte en de Huylckensteinstrjitte.   Heeft u
Lees meer >>
Living Statues 2014
De derde aflevering van het Frysk Kampioenskip Living Statues is onder bijzonder mooie weersomstandigheden gehouden. De prijswinnaars in de scholierenklasse zijn: 1e   Bart Bolhuis als
Lees meer >>
Nieuwsbrief april Jister
Nieuwsbrief nieuw- en verbouwplannen De Jister – nr. 2 van april 2014   Middels deze nieuwsbrief willen wij een ieder regelmatig informeren over de huidige stand van zaken met
Lees meer >>
Stremming brug Bregebuorren
Ter informatie   Stremming wegverkeer ophaalbrug Easterlittens   De ophaalbrug in Easterlittens is door uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (waarbij de brug niet
Lees meer >>
Vergadering DB 16 april a.s.
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 16 april 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Jan Willem 1.      Opening/
Lees meer >>
Boek Littenser Merke
Hjoed is it boek fan âld-Littenser Ale S. van Zandbergen foar it earst te sjen op:   http://www.boekfandemoanne.nl/   mei syn boek oer Easterlittens:
Lees meer >>
Rotonde Easterlittens
ROTONDE EASTERLITTENS   Op de jaarvergadering van dorpsbelang in november vorig jaar is onder ander de rotonde aan de orde geweest. Gelet op de reacties heeft het bestuur toen
Lees meer >>
Workshop Living Statues
Wil jij een steengoed Standbeeld worden?   Afgelopen zaterdag was op camping ‘It Kruswetter’ in Easterlittens een zeer bijzondere Workshop. Het ging namelijk over
Lees meer >>
Bestuursvergadering DB 26 maart a.s.
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 26 maart 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Geesje   1.  Opening/ vaststelling
Lees meer >>
"Sloopfeest" in de Jister
Aan alle bewoners van Easterlittens en alle andere belangstellenden,    Zoals u wellicht al via verschillende media (krant, internet, Facebook, Twitter) heeft vernomen staat er
Lees meer >>
Nieuwsbrief maart Jister
Lees hier de volledige Nieuwsbrief nieuw- en verbouwplannen De Jister -  Maart 2014.
Lees meer >>
Verkiezingsdebat 13 maart a.s.
Doarpen daagje de polityk út   In pear doarpen út Littenseradiel hawwe it inisjatyf nommen om yn de oanrin nei de gemeenteriedsferkiezings in iepenbier ferkiezingsdebat
Lees meer >>
Vernieuwde dorpsvisie 2012-2016
DORPSVISIE EASTERLITTENS 2012-2016 DEEL 1   Op de jaarvergadering van 2012 is de dorpsvisie 2012 – 2016 vastgesteld. Deze bestaat uit twee delen: deel 1 de resultaten van de
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 19-2-14
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens Datum: woensdag 19 februari 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Jan Willem   1.  Opening/ vaststelling
Lees meer >>
Kandidaten stembureau
Oproep: leden stembureau gezocht   De gemeente heeft Dorpsbelang gevraag om kandidaten voor leden en plaatsvervangende leden te leveren van de stembureaus voor de
Lees meer >>
Nieuwe openingstijden Lytse Bieb
Openingstijden Lytse Byb   De openingstijden van de lytse bybs in Weidum (Nij Dekama) en Easterlittens (basisschool Earnewjuk) zijn in beweging.   Voor de maanden
Lees meer >>
Keunstroute 2014 Littenseradiel
Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2014 gestart   Voor de vijfde maal zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Deze
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 15-1-14
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 15 januari 2014 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Geesje   1.     
Lees meer >>
Vollebal toernooi Longa
In het foto album zijn nu foto's te zien van dit toenooi (gemaakt door Marianne Osinga).  
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 17-12-13
                                                       
Lees meer >>
Presentatie huurwoningen
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van Dorpsbelang is er een presentatie geweest over de opties locatie huurwoningen in Easterlittens.   Een ieder die e.e.a. wil bekijken kan dit via
Lees meer >>
Foto's aankomst Sinterklaas 2013
In het fotoboek staan nu de foto's van de aankomst in Easterlittens op zaterdag 23 november met de "Arike".  
Lees meer >>
Nieuwbouw de Jister
Tijdens de inloopavond zijn er diverse 3D tekeningen gepresenteerd waarop te zien is hoe de verbouwing van de Jister er uit komt te zien.   Deze foto's zijn te zien op de
Lees meer >>
Rotonde N348
Het bestuur van Dorpsbelang heeft recent het definitieve ontwerp ontvangen van de kruising van de Baerderdyk met de N348. Wij zullen dit ontwerp ook op de agenda van de jaarvergadering van
Lees meer >>
Jaarverslag Doarpsbelang 2013
JAARVERSLAG DORPSGEMEENSCHAP EASTERLITTENS  2012-2013   Het bestuur van de “Dorpsgemeenschap Easterlittens” heeft in het afgelopen verslagjaar tien keer vergaderd.
Lees meer >>
Agenda jaarvergadering DB
  Doarpsbelang Easterlittens   Easterlittens,  november 2013 Aan de inwoners van Easterlittens,   Graag nodigen wij u uit voor de algemene
Lees meer >>
Openingstijden Lytse Byb
Lytse Byb Easterlittens     Per 1 november zijn de openingstijden van de Lytse Byb in Easterlittens veranderd.   De Lytse Byb in basisschool De Earnewjuk is nu
Lees meer >>
Spijkers met koppen slaan!
Op 5 november a.s. van 19.00 tot 22.00 uur is er een inloopavond in De Jister waar de nieuwbouwplannen voor Jister worden gepresenteerd.   Zie verder deze bijlage.
Lees meer >>
Jaarvergadering DB 29 november
Vooraankondiging jaarvergadering Dorpsbelang Easterlittens.   Op 29 november a.s. houden we als Dorpsbelang weer onze jaarvergadering. Het belooft een interessante avond te worden. Het
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 16-10-13
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 16 oktober 2013 Tijd: 20.00 uur Waar: bij Jan Willem   1.  Opening/ vaststelling
Lees meer >>
Juryrapport optocht
Hier is het juryrapport van de optocht 2013.   Bekijk hier het rapport.
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 26 juni
Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 26 juni 2013 Tijd: 20.00 uur Waar: de Jister   1.      Opening/
Lees meer >>
IFK Jeu de Pelote 2013
De wedstrijden voor vrijdagavond zijn afgelast ivm de weersomstandigheden.   Programma gaat verder op maandag a.s. om 18.30 uur
Lees meer >>
Opening IFK Jeu de Pelote
Op 17 juni is het 15e IFK Jeu de Pelote geopend door Piet Paulusma en zijn er opnamen gemaakt voor het weerbericht op SBS 6.   Enkele foto's hiervan zijn te vinden op de
Lees meer >>
Rotonde Easterlittens
  Rotonde Froonackerdyk/Baarderdyk   Afgelopen woensdag hebben we als bestuur van dorpsbelang overleg gehad met ambtenaren van de provincie Fryslân over de aanpak van de
Lees meer >>
Agenda vergadering DB 15 mei
  Agenda Bestuursvergadering Doarpsbelang Easterlittens   Datum: woensdag 15 mei 2013 Tijd: 19.30 uur Waar: de
Lees meer >>
Agenda vergaderingen Dorpsbelang
  Agenda vergaderingen bestuur Doarpsbelang Easterlittens   Op de laatste bestuursvergadering hebben we afgesproken dat we de agenda van de bestuursvergaderingen vooraf op de
Lees meer >>
Buurtmeter
  Buurtmeter Partoer heeft een buurtmeter ontwikkeld. Op deze meter kun je invullen wat je van je buurt/dorp vindt. Wij hebben als bestuur op 25 juni 2013 een bestuurlijk overleg met
Lees meer >>
Nieuwbouw Easterlittens.
Stel uw eigen woning samen in Easterlittens.   Op 28 februari is er een voorlichtingsavond geweest in Het Wapen van Friesland over nieuwbouw van woningen op de lokaties Balthasar
Lees meer >>
Brandkranen Easterlittens
Met de huidige weersomstandigheden het verzoek van gemeente en brandweer aan de aanwonenden om de brandkranen sneeuw en ijsvrij te houden. Met dank alvast.   Klik op de
Lees meer >>
Sociale koopwoningen Easterlittens
  VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANG   SOCIALE KOOPWONINGEN   JE HUIS KOPEN VOOR MINIMAAL € 130.000,= …………. dat kan alleen in
Lees meer >>
Jaarverslag Doarpsbelang 2012 (d.d. 16-11-12)
  Notulen jaarvergadering Doarpsbelang Easterlittens 16 november 2012   Ton Schuurman opent de vergadering.   Mededelingen. 26 november is er in Baaium de
Lees meer >>
Fotoverslag Krystkuier
  Kijk voor een verslag inclusief vele foto's  van de Barre Krystkuier eens op:   http://www.troch-rinnen.nl/29767853   Foto's gemaakt door Elly
Lees meer >>
Sociale koopwoningen
Sociale koop in Easterlittens       Onder deskundige begeleiding kunnen kopers op grond van hun budget een eigen woning samenstellen. Kopers hebben hierin de
Lees meer >>
Verslag ledenverg. 18-11-11
Verslag van de algemene ledenvergadering Doarpsbelang Easterlittens   18 november 2011     Alle aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter Ton
Lees meer >>
Jaarverslag DB 2011
Jaarverslag Doarpsbelang Easterlittens 2011   Speeltuin De kabouterklim is er dit jaar bij gekomen. Hek is vervangen. Nu alles is aangepakt zullen we volgend jaar weer goed door de
Lees meer >>

Gastenboek

Laat hieronder iets achter in ons gastenboek.

Naam :
Bericht :
Vul de code in :

Berichten

door Mrs mary johuson op 22 januari 2022
Hej, dette er heldig benson LÅNESELSKAB. I denne virksomhed giver vi lån en mulighed for livet. Har du brug for et hastelån til at rydde din gæld, eller har du brug for et kapitallån for at forbedre din forretning? Er du blevet afvist af banker og andre finansielle bureauer? Har du brug for et konsolideringslån eller et realkreditlån? I dag siger vi stop og led ikke længere, da vi er her for at gøre alle dine økonomiske problemer til noget, der hører fortiden til. Vi låner penge til enkeltpersoner med behov for økonomisk bistand, som har dårlig kredit eller har brug for penge til at betale regninger, for at investere i erhvervslivet med 2 %. Vi ønsker at bruge dette medie til at informere dig om alt, hvad vi tilbyder pålidelig og hjælpsom hjælp, og du vil være villig til at låne dig. Vi er oprigtige og holder vores ord og vores løfter. Kontakt os i dag via e-mail: luckybensonloanfirm@gmail.com
door joe op 22 januari 2022
Ik heb gisteren een lening van 30.000 euro aangevraagd voor de ziekenhuisrekeningen van mijn zoon bij meneer Peter en vandaag is het geld op mijn rekening gestort. lening moet nu contact met hem opnemen via: am.peterhelps01@outlook.com voor meer info.
door Inge op 21 januari 2022
Ik kom eind januari voor vakantie naar jullie dorp. Wat aan het inlezen, maar vind in dit gastenboek alleen rare berichten over leningen!! Advies: opschonen en juist info over wat er te doen is in de omgeving.
door Maria op 21 januari 2022
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp : +31687941330
door Maria op 21 januari 2022
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp : +31687941330
door Maria op 21 januari 2022
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp : +31687941330
door andrew op 20 januari 2022
Ik wil meneer Peter heel erg bedanken. Ik was het slachtoffer van oplichting, maar toen ik een bericht zag over een lening over hoe een vrouw met drie kinderen een lening kreeg van meneer Peter, was ik overweldigd. Ik heb zojuist mijn lening goedgekeurd op 18 januari 2022 en mijn lening gekregen op 19 januari 2022. Als u in een financiële crisis verkeert, neem dan gerust contact op met deze particuliere geldschieter die een lening verstrekt tegen een rentetarief van in totaal 2%. de wereld. Krijg uw legitieme lening bij de Mr Peter in Hours-aanbieding en verspil geen tijd met valse geldschieters. Neem nu contact met hen op via het e-mailadres peterhelps01@outlook.com Bedankt, ik ben dankbaar
door Kontakt@kreditsofortjetzt.de op 19 januari 2022
mevrouw en meneer U bent om de een of andere reden dringend op zoek naar een lening, dit is het moment om uw lening direct te krijgen. Wij verstrekken u een lening van € 5000 - € 25.000.000 tegen een rente van 2%. De vergoeding is maandelijks en jaarlijks. Neem contact met ons op voor uw kredietbehoeften: Kontakt@kreditsofortjetzt.de www.kreditsofortjetzt.de WhatsApp: +49 176 29631701
door Jopie Mandemakers op 18 januari 2022
Hallo Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg? Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is: e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp: +31687941330
door Jopie Mandemakers op 18 januari 2022
Hallo Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg? Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is: e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp: +31687941330
door Jopie Mandemakers op 18 januari 2022
Hallo Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg? Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is: e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp: +31687941330 Met vriendelijke groeten
door linda op 18 januari 2022
Ik heb gisteren een lening van 30.000 euro aangevraagd voor de ziekenhuisrekeningen van mijn zoon bij meneer Peter en vandaag is het geld op mijn rekening gestort. lening nodig heeft, moet nu contact met hem opnemen via: am.peterhelps01@outlook.com voor meer info.
door Felix op 17 januari 2022
Waarheid over mijn lidmaatschap: hoe ik Illuminati-lid werd. Ik wil de mensen die zich bij de grote Illuminati willen aansluiten, laten weten hoe een groot Illuminati-lid mij heeft geholpen. Zijn naam is Lord Morgan. Helpt me mijn leven terug te krijgen uit het stadium van de dood. Ontslag na ongeveer 5 jaar en zes maanden. Na verraden te zijn door zoveel leden van de Illuminati. Door de jaren heen was ik hopeloos en financieel op de grond. Maar op een dag kwam ik tijdens het surfen op het internet de post van Groot Illuminati-lid, Lord Morgan, tegen en zei dat als je lid was van de Grote Illuminati, je beroemd, rijk en succesvol in het leven kunt zijn. Onmiddellijk nam ik contact op en legde ik hem alles uit en hij raadde me aan en hielp me voor het lidmaatschapsregistratieformulier dat werd gebruikt om me te initiëren en ik werd ingewijd in de grote nieuwe wereldorde van de Illuminati. Daarna gaven ze me alle richtlijnen en vertelden ze me dat alle nieuwe leden na de initiatie beloond zullen worden met een bedrag van $ 1.000.000 in contanten. En al die personen die me eerder hebben verraden werden gearresteerd door de illuminati en mijn geld waarvan ik dacht dat het verloren was, werd allemaal aan mij terugbetaald. Met de hulp van Lord Morgan. Ik was volledig ingewijd als een volwaardig Illuminati-lid. Als je al eerder hebt gefaald met oplichters of als je iemand zoekt om je te helpen lid te worden, dan raad ik je aan om Lord Morgan eens te proberen. Het is je beste kans om te worden wat je wilt in je toekomstige leven. Neem contact met hem op via e-mail: illuminatiofficial@gmail.com  of WhatsApp +2348056051569.
door Mike Morgan op 16 januari 2022
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com Phone number: +917428831341 (Call/What's app)
door fem op 16 januari 2022
Mijn naam is mevrouw Angel Marco. Ik woon in Huston, Texas en ben vandaag een heel gelukkige vrouw? Ik zei tegen mezelf dat elke kredietverstrekker die mijn leven en dat van mijn gezin zou kunnen veranderen, ik iedereen die op zoek is naar een lening naar hen zal verwijzen. Ze gaven mij en mijn gezin geluk, ik had een lening nodig van $ 250.000,00 om mijn leven te beginnen als weduwe met 3 kinderen verwijs ik naar deze eerlijke en goddelijke leningmaatschappij die me heeft geholpen met een lening van $ 250.000,00, ze zijn in feite GOD vrezende mensen, een gerenommeerde kredietverstrekker. Ik ben erg blij dat ik mijn lening voor het laatst van hen heb gekregen week. Als u een lening nodig heeft en u bent 100% zeker dat u de lening kunt betalen, neem dan contact met hen op en vertel hen dat mevrouw Angel Mariana u tot hen heeft geadresseerd. Contact via e-mail: {norrisfunds@outlook.com)
door Endre op 15 januari 2022
Heeft u financiële hulp van welke aard dan ook nodig? Persoonlijk geld? Zakelijk geld? Hypotheek geld? Bedrijfsgeld? Landbouw- en projectfinanciering? Wij geven geld uit tegen 2% rente! Contactpersoon: (dakany.endre@gmail.com) Dringende geldaanbieding.
door Maria op 15 januari 2022
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp : +31687941330
door Maria op 15 januari 2022
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp : +31687941330
door ann op 14 januari 2022
Ik wil meneer Peter heel erg bedanken. Ik was het slachtoffer van oplichting, maar toen ik een bericht zag over een lening over hoe een vrouw met drie kinderen een lening kreeg van meneer Peter, was ik overweldigd. Ik heb zojuist mijn lening goedgekeurd op 10 mei 2021 en mijn lening gekregen op 15 mei 2021. Als u zich in een financiële crisis bevindt, neem dan gerust contact op met deze particuliere geldschieter die een lening verstrekt tegen een rentepercentage van in totaal 2%. de wereld. Krijg uw legitieme lening bij de Mr Peter in Hours-aanbieding en verspil geen tijd met valse geldschieters. Neem nu contact met hen op via het e-mailadres peterhelps01@outlook.com Bedankt, ik ben dankbaar
door williams op 13 januari 2022
Ik wil de heer Norris debra bedanken voor het verstrekken van een lening. ik werd verschillende keren opgelicht toen ik een lening probeerde te krijgen totdat ik Peterhelps bedoelde die me een lening gaf ter waarde van 43000 euro. als u vandaag een geldschieter nodig heeft, neem dan contact op met de heer Peter en voorkom dat u wordt opgelicht e-mail:norrisfunds@outlook.com
door Christine Hibbert Cunningham op 12 januari 2022
Met beleggen in cryptocurrency is mijn nieuwe jaar goed begonnen. Ik heb ongeveer 7 dagen geleden € 450 geïnvesteerd. Ik heb zojuist een winst van € 4.500 ontvangen in mijn Binance-portemonnee. Als u vandaag geld wilt verdienen met crypto en binair beleggen, hoeft u alleen maar contact op te nemen met de heer Mike via e-mail: ( int.hackers002@gmail.com of Whats-app: +1(765) 705-0044
door Jopie Mandemakers op 10 januari 2022
Hallo Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg? Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is: e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp: +31687941330
door Jopie Mandemakers op 10 januari 2022
Hallo Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg? Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is: e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp: +31687941330
door Jopie Mandemakers op 10 januari 2022
Hallo Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg? Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is: e-mail: jopie.mandemakers@financier.com WhatsApp: +31687941330 Met vriendelijke groeten
door Robert Lening Finance op 10 januari 2022
Hallo allemaal, Ben Marian Edens uit Amsterdam Ik ben vandaag een gelukkige vrouw dankzij de heer Robert Loans Services die me heeft geholpen met het geleende bedrag van € 50.000 toen ik in nood was en ik beloof dat ik hem voor altijd dankbaar zal zijn en zijn contact zal delen met mensen in nood Neem contact op met: robert_loans12@yahoo.com of WhatsApp hem via +1 (541) 936-9847
door Jorg Johanssen op 9 januari 2022
I've been reluctant in purchasing this blank atm card I heard about online because everything seems too good to be true, but I was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from cybersuperhackers & we both confirmed it really works, without delay I gave it a try. Ever since i received the card I've been withdrawing 4000 us dollars daily from the card. So glad I gave it a try,this card has really changed my life financially without getting caught, its real & truly works though its illegal but took me back to my feet!! If you need this card from cybersuperhackers then, Whats-App: +14793700793 OR Email: cybersuperhackers(AT) gmail .com You can also contact them for the services below * PayPal / Skrill Transfer Hack * * Crypto Mining Hack * * CashApp Transfer Hack * Whats-App: +14793700793 Email: cybersuperhackers@gmail.com
door LOAN OFFER op 9 januari 2022
Hallo meneer/mevrouw Wij bieden leningen aan van: 10.000 tot 9.500.000 € met een rentepercentage van 2%. Je weet dat geld lenen verboden is. U moet een lening krijgen, let op de gebieden waarin we dat kunnen. Om je te helpen: * Financieel * Bedrijfslening * Hypotheken * Investeringsleningen * Autoleningen * Schuldconsolidatie * Kredietlijn * Tweede hypotheek * Terugkoop van krediet * Persoonlijke leningen *Studenten lening U zoekt een project en u hebt financiering nodig, u hebt geld nodig om uw rekeningen te betalen, geld om in zaken te investeren. neem contact met ons op via e-mail [ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]
door LOAN OFFER op 8 januari 2022
Hallo meneer/mevrouw Wij bieden leningen aan van: 10.000 tot 9.500.000 € met een rentepercentage van 2%. Je weet dat geld lenen verboden is. U moet een lening krijgen, let op de gebieden waarin we dat kunnen. Om je te helpen: * Financieel * Bedrijfslening * Hypotheken * Investeringsleningen * Autoleningen * Schuldconsolidatie * Kredietlijn * Tweede hypotheek * Terugkoop van krediet * Persoonlijke leningen *Studenten lening U zoekt een project en u hebt financiering nodig, u hebt geld nodig om uw rekeningen te betalen, geld om in zaken te investeren. neem contact met ons op via e-mail [ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ]
door Endre op 5 januari 2022
We geven zakelijke lening, persoonlijke lening, autolening, woninglening tegen 2% rente. Heeft u een lening nodig voor uw bedrijf of projecten? Neem vandaag nog contact met ons op via e-mail: dakany.endre@gmail.com
door PETER op 4 januari 2022
Goededag. Voor alle doeleinden een lening nodig? Heeft u een financieel probleem? De garantie van Bridge Finance is gebaseerd op het verlenen van financiële diensten aan klanten tegen gunstige rentetarieven. Onze leningen zijn eenvoudig en snel. Neem vandaag nog contact met ons op om de lening te krijgen die u nodig heeft. Elke lening met een rente van 2% kunnen wij aanpassen aan uw budget. Als je geïnteresseerd bent, neem dan nu contact op (peterhelps01@outlook.com)
door Gina Bran op 1 januari 2022
Heeft u een snelle lening nodig om uw financiële behoeften op te lossen, wij bieden een lening variërend van € 3.000,00 tot € 100.000.000,00 Max, we zijn betrouwbaar, efficiënt, snel en dynamisch, met 100% gegarandeerd We geven ook leningen in (euro's, ponden en dollars) .) Het rentepercentage dat van toepassing is op alle leningen is (2%) als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via e-mail: robertokennety@gmail.com of WhatsApp:+1 (313)636-6776.
door Nikki Suus op 11 december 2021
Goede dag Mijn naam is Nikki Suus Hailey Ik kom uit Nederland Dit bedrijf waar de heer Peter het over heeft is echt Ik heb nooit een lening gewild, maar ik zei alleen dat ik dit bedrijf moest proberen en kijken wat mensen zeggen en ik heb Van gisteren aangevraagd en ik heb ontvangen lening van de heer peter lening bedrijf iedereen als je dit probleem leest en je een lening aanvraag van dit bedrijf nodig hebt omdat ze je gaan helpen dit bedrijf is het bedrijf dat echte online leningen verstrekt. De lening die ik van hen vroeg was 75.000 euro en in 8 uur tijd kreeg ik mijn lening zodat mijn vrienden niet worden opgelicht als je een echte lening nodig hebt, dit is het juiste bedrijf om aan te vragen. Als u geïnteresseerd bent in hun leningen, is hun e-mailadres .peterhelps01@outlook.com
door PETER op 6 december 2021
KERST LENING!!! KERST LENING!!! KERST LENING!!! Proficiat aan al diegenen die vandaag hun lening van ons hebben ontvangen!!!. Wilt u een lening om schulden af te lossen? contact via e-mail: peterhelps01@outlook.com Vraag nu uw kerst- en nieuwjaarslening, auto, huis, bedrijf of persoonlijke langetermijnlening aan van $ 1.000 - $ 500.000 met een lage rente van 2%. OPMERKING: Oplichters en niet-ernstige personen moeten wegblijven!!!
door SOLOMON op 27 november 2021
HALLO DAAR kijker Ik ben hier om mijn getuigenis te delen over hoe ik uiteindelijk lid werd van de Illuminati-buurt en RIJK, BEROEMD EN KRACHTIG werd. Ik heb mijn best gedaan om lid te worden van de broederschap, maar ik werd verschillende keren opgelicht voordat ik een getuigenis vond. op internet dus ik nam contact op met de agent, ik was zo bang dat hij me om veel geld zou vragen voordat ik bij het licht kon komen, maar tot mijn grootste verbazing vroeg hij me alleen om de items te kopen die ik deed en vandaag ben ik heel blij hem aan de wereld te kunnen vertellen dat ik rijk ben en met dit alles veel bedrijven heb kunnen opbouwen. Ik kreeg meteen een bedrag van $ 7 miljoen dollar op mijn persoonlijke rekening en ik ben ook over de hele wereld bekend met het bedrijf dat de Illuminati-broederschap gaf me en ik heb ook de macht om te doen wat ik wil ... Ik weet dat veel mensen in mijn baan kunnen zijn die hier ook hulp zoeken als jij officiële e-mail: illuminatilight676@gmail.com WhatsApp-nr: (+ 1 (573) 982-0773) PAS OP VOOR OPLICHTERS EN JE MOET 18 JAAR ZIJN.
door pagesteve op 23 november 2021
GROETEN VAN DE GROOTMEESTER! MET BETREKKING TOT U BIJ DE GROTE ILLUMINATI, WIJ HETEN U WELKOM. Maak deel uit van iets winstgevends en speciaals (WELKOM IN DE WERELD VAN ILLUMINATI). Ben jij een POLITIEK, INGENIEUR, ARTS, ENTERTAINER, MOD EL, AFGESTUDEERD / STUDENT, OF JE HEBT HET IN MENING OM JE BEDRIJF OP TE BOUWEN OM GROTE MENSEN TE WORDEN. Het is ook relevant om te weten dat om lid te worden en de som van $ 100.000.000 te verdienen, als het maandelijkse lidmaatschapssalaris van de Illuminati. "KANS" De grote Illuminati-organisatie maakt je rijk en sommige van deze beroemde GOUDEN in de wereld, het zal je van de basis verheffen en je naar grotere hoogten brengen als je er lang naar streefde en samen zullen we de wereld regeren met de grote en machtige kracht van de Illuminati, een lang leven en voorspoed hier op aarde met eeuwig leven en gejuich. neem contact met ons op via officiële post: Mr. Cambel Jeremy WhatsApp: +44(741)836-1059 e-mail: cambeljeremy4@gmail.com
door Alice op 13 november 2021
Lees alstublieft tot het einde. Erg belangrijk. Velen van ons leven en sterven tegenwoordig in stilte, simpelweg omdat we bang zijn om het leven een kans te geven. Velen van ons lijden aan verschillende ziekten en sterven in schaamte eenvoudigweg omdat we bang zijn.. hoop is op je pad gekomen, heb je last van kanker (wat voor soort dan ook), hiv/aids, diabetici, beroerte, alzheimer, parkinson, hepatitis( A,B,C,D,E,), nierproblemen, leververvetting, lichaamsgeur, vleesboom ringwormen, herpes, laag aantal zaadcellen, zwakke ejaculatie, pijnlijke menstruatie, kaalheid, hoge bloeddruk, hypertensie, sikkelcel, puistjes, oogproblemen, genetische infecties, cholera, malaria, pokken, waterpokken, welke ziekte het ook is, of ervaar je een achterstand in het leven, heb je gunsten nodig, je ex terug, kom vandaag en vraag Dr Mercy om hulp. Laat hem je leren hoe je je problemen kunt oplossen door je zijn huismiddeltjes te leren en je te helpen een oplossing voor al deze problemen te vinden. Neem vandaag nog contact met hem op via e-mail drharrymercy@gmail.com of WhatsApp hem op zijn WhatsApp-nummer +2349019791774 om te helpen assistent voor u daar. Zijn e-mails worden altijd geopend om uw problemen te ontvangen. GEZONDHEID IS RIJKDOM. Hij behandelt GOD geneest.
door wilsontradeszone op 12 november 2021
als u in financiële moeilijkheden verkeert of u vindt het moeilijk om al uw rekeningen te betalen of u heeft grote schulden door oplichters, dit is het moment om een einde te maken aan al deze gebeurtenissen in uw leven, we willen u kennis laten maken met een echte en legitiem bitcoin-investeringsplatform waar u wekelijks 5 keer uw geïnvesteerde geld kunt verdienen en de winst 100% gegarandeerd is, u investeert bijvoorbeeld 500 euro we zijn in staat om 5500 euro voor u te verdienen in 7 dagen Geïnteresseerde kijkers moeten contact met ons opnemen via whats-app: +27633586789 of e-mail: wilsontradeszone@gmail.com starten
door Davina Claire op 25 oktober 2021
Hallo; Heeft u dringend een lening nodig, vraag dan een lening aan bij Novelty Finance. Mijn naam is Davina Claire, ik ben de financieel directeur van Novelty Finance. Het is mij ter ore gekomen dat particulieren en bedrijven het zo moeilijk vinden om een ​​lening te krijgen van banken of andere financiële instellingen. Mijn bedrijf (Novelty Finance) is hier om u te voorzien van en u te helpen met de lening die u nodig heeft. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: noveltyfinances@gmail.com OF stuur een bericht via WhatsApp via +447915601531 Of je nu je levensstijl een boost wilt geven of een onverwachte uitgave hebt, een lening van NOVELTY FINANCE is wat je nodig hebt. NOVELTY FINANCE is flexibel: u kunt lenen tot vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00), met passende aflossingstermijnen tot 30 jaar. U kunt een beveiligde lening of een ongedekte lening aanvragen. We bieden een uitgebreid assortiment persoonlijke leningen, zakelijke leningen, woningkredieten en schuldconsolidatieleningen die kunnen worden aangepast aan uw veranderende behoeften en omstandigheden tegen een zeer lage rente. Wat krijg je als je solliciteert bij Novelty Finance: √ Direct toegang tot uw geld na goedkeuring. √ Concurrerende rentetarieven (3% per jaar) √ Flexibele terugbetalingsvoorwaarden √ De mogelijkheid om uw lening sneller af te lossen √ Eenvoudige goedkeuring als u extra geld nodig heeft √ U wordt niet gehaast om de lening terug te betalen, u krijgt de tijd om met de terugbetaling van de lening te beginnen. √ Geen verborgen kosten Hoe toepassen: Een lening aanvragen gaat snel en eenvoudig! Bedrijven of particulieren die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van een lening bij Novelty Finance en meer informatie nodig hebben over het leningaanbod, kunnen een e-mail sturen naar (noveltyfinances@gmail.com) OF een WhatsApp-bericht sturen via +447915601531 voor meer informatie en mondelinge briefings. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
door Floral op 25 oktober 2021
Ik beloof deze getuigenis te delen, ik ben op zoek naar een lening en ik kon geen lening krijgen omdat ik op de zwarte lijst sta vanwege mijn lage kredietscore, ik was gefrustreerd, totdat ik op internet getuigenissen tegenkwam van hoe dit bedrijf heeft mensen geholpen met een lening, ik heb via hun e-mail contact opgenomen met deze leningmaatschappij, helaas is mijn lening toegekend met een rentepercentage van 2% en wordt deze aan mij overgemaakt, ik raad iedereen die een lening nodig heeft aan om ook contact op te nemen met deze goede geldschieter via hun e-mail sofortkredit66@ gmail.com of WhatsApp +4917627474133
door Gery de jong op 16 oktober 2021
Vroeger vaak bij mijn Beppe in Oosterlittens gelogeerd en hoop nog een keertje terug te komen.
door salum op 26 augustus 2021
https://salum.co.kr/merit/ - https://salum.co.kr/first/ - https://salum.co.kr/sands/ - https://salum.co.kr/coin/ - https://salum.co.kr/casinosite/ - https://salum.co.kr/casinosite/ -
door szarego op 26 augustus 2021
https://szarego.net/ - https://szarego.net/merit/ - https://szarego.net/sands/ - https://szarego.net/first/ - https://szarego.net/coin/ - https://szarego.net/bestcasinosite/ - https://szarego.net/bestcasinosite/ -
door bbqolive op 26 augustus 2021
https://bbqolive.co.kr/sandz/ - https://bbqolive.co.kr/ - https://bbqolive.co.kr/merit-2/ - https://bbqolive.co.kr/first/ - https://bbqolive.co.kr/coin/ -
door pachetes op 26 augustus 2021
https://pachetes.com/sands/ - https://pachetes.com/ - https://pachetes.com/merit/ - https://pachetes.com/first/ - https://pachetes.com/coin/ -
door 샌즈카지노 op 26 augustus 2021
샌즈카지노
door Thomas Prada op 9 augustus 2021
Heeft u een lening nodig?? We bieden leningen met 3%, we bieden schuldconsolidatieleningen, zakelijke leningen, onderhandse leningen, autoleningen, hotelleningen, studieleningen, persoonlijke leningen Herfinancieringsleningen voor huis, voor meer informatie E-mail: (tinvestor53@gmail.com)WhatsAp +16892107004
door Roberto Kenneth op 5 augustus 2021
HEEFT U LENINGEN NODIG?? WIJ BIEDEN ALLE SOORTEN LENINGEN AAN VAN 2%. WIJ KUNNEN IEDEREEN HELPEN MET HET KRIJGEN VAN EEN LENING, MET VLOTTE EN EFFECTIEVE DIENSTEN. We bieden leningen van $ 3.000,00 tot $ 25.000.000,00. We geven legitieme leningen aan serieuze individuen of bedrijven die leningen nodig hebben. onze leningen worden aangeboden tegen een gesubsidieerde rentevoet die gunstig is voor iedereen. Wij kunnen aan uw financiële leningen voldoen. geïnteresseerd met mooi bod. Neem vandaag nog contact met ons op voor een dringende lening via: robertokennety@gmail.com Bedrijfsnaam: Roberto Loan Company Bedrijfse-mail: robertokennety@gmail.com WhatsApp: +1(313)636-6776
door LUCA BELLINI op 30 juli 2021
WORD LID VAN DE GROTE ILLUMINATI-TEMPEL VAN GELD EN KRACHT LET OP: ER IS GEEN MENSELIJK OFFERTE IN EN ILLUMINATI VRAAGT OOK NIET OM DE REGISTRATIEKOSTEN U kunt via WhatsApp contact opnemen met de tempelagent: +1 334-708-0560 Bent u een zakenman, politicus, muzikant, dominee, voetballer? Je wilt rijk worden beroemd, krachtig in het leven, sluit je aan bij de cultus van de Illuminati-broederschap vandaag en ontvang direct een rijk bedrag van. $ 1 miljoen per week en gratis Auto waar je ervoor kiest om in deze wereld te leven en zelfs $ te krijgen 1.000.000 als uw voordeel om een nieuw leven te beginnen. neem contact op met de tempelagent via WhatsApp: +1 334-708-0560 Je moet minimaal 25 jaar oud zijn voordat je contact kunt opnemen met onze partners. Doe niet mee als je student bent.
door Roberto Kenneth op 30 juli 2021
Dringende leningaanbieding van de heer Roberto Kenneth... Heeft u problemen om een lening voor werkkapitaal te krijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Deze dienst is bedoeld om particulieren, zakenmensen en vrouwen in het bedrijfsleven financiële steun te bieden. Als u geïnteresseerd bent, neem dan nu contact op met het leningbedrijf van ROBERTO KENNETH via e-mail: Bedrijfse-mail: robertokennety@gmail.com WhatsApp: +1 (313) 636-6776
door JERRY McDONALD op 18 juli 2021
JOIN THE GREAT ILLUMINATI BROTHERHOOD TODAY AND LIVE A BETTER AND HAPPY LIFE. WELCOME TO THE GREAT TEMPLE OF RICHES,FAME AND POWERS. Are you a business,Man or woman,politician,musician,pastor,lawyer,actor,actress,banker, and you. want to be rich, powerful and be famous in life. You can achieve your dreams by being a member of the Great ILLUMINATI brotherhood. With this all your dreams and heart desire can be fully accomplish, if you really want to be a member of the great ILLUMINATI brotherhood, Note: New members are rewarded with 1,000,000 US Dollars A Golden Ring and a monthly payment of 50k$ will be offered, that will protect and guild you from enemies, and a free visa to the temple. No human sacrifices or sharing of blood .if you are really interested contact us today on via email: illuminatitemplemas999@gmail.com OR whatsapp +1 4695879337